Succesfactor: Werken in een collectieve context

Succesfactor: Werken in een collectieve context

Een gedeeld beeld over de uitkomst en aanpak van een traject of project verhoogt de kans dat mensen het willen meemaken. Met alleen structuur aanbrengen ben je er niet. Alleen als iedereen de samenhang ziet en de focus kan vasthouden blijft de motivatievlam branden.

Successtrategie: Samenhang. We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Gedeelde visie’, ‘Samenhang deelresultaten’, ‘Afhankelijkheden eigen taak’, “Eindresultaat motiveert’ en ‘Grote plaatje naar taak’.