Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Om continue te kunnen leren heb je time-out momenten nodig waarop je in een reflecteer-modus kunt komen.  Dit zijn momenten waarop je van context verandert (reizen, verplaatsen), ontspant (pauzes, even iets anders doen) of met anderen mensen contact hebt  (leidinggevenden, collega’s die hetzelfde werk doen).

Gebruik deze time-out momenten om vooruit te filmen ( hoe zie ik de toekomst) en mogelijke scenario’s ( wat kan er ook gebeuren) te bepalen.

Vraag je af wat je hiervan kunt leren en vertaal dat naar gedrag of acties waarmee je jezelf beter voorbereid op de toekomst.

Samen verbeteren

Wees samen alert op informatie over mogelijke toekomstige invloeden of gebeurtenissen.

Bespreek de wat-als scenario’s om samen te leren over kansen een bedreigingen.

Geef elkaar feedback als je het idee hebt dat teamleden vastzitten in bepaalde denkpatronen en daardoor veranderingen niet zien aankomen.

Andere interventies

Risico-analyse

SWOT analyse

Evaluatie van issues en oorzaken

zie ook: onderliggende oorzaken

Anticiperen door leren

Door leerervaringen direct te vertalen naar scenario's voor de nabije toekomst vergroot je de mogelijkheid om te anticiperen en wendbaar te reageren.

Wij leren continu zodat wij beter anticiperen op toekomstige gebeurtenissen

Een kwart van de teamleden heeft het gevoel dat zij continue leren en daardoor beter anticiperen. Een even groot deel heeft dat gevoel niet. Continue leren is nodig omdat de omgeving sneller kan veranderen dan verwacht. Door leerervaringen direct te vertalen naar scenario’s voor de nabije toekomst vergroot je de mogelijkheid om te anticiperen en wendbaar te reageren. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Leren en kennisdeling

leren_en_kennisdelingVeranderingen volgen elkaar steeds sneller op en vragen ons om meer te anticiperen. Niet alleen een toekomstbeeld, maar ook overzicht (onderlinge afhankelijkheden) en inzicht (oorzaken van problemen) is nodig om goed te kunnen anticiperen. Als we onvoldoende leren en te weinig kennis delen met elkaar verliezen we onze flexibiliteit als persoon en als groep. Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

  • Dagelijks verbeteren
  • Anticiperen door leren
  • Onderliggende oorzaken
  • Kennis hergebruiken
  • Samen leren