Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik zelf verbeteren?

De ander begrijpen begint met nieuwsgierig zijn en open staan voor wat de ander bedoelt. Gebruik de techniek van Luisteren, samenvatten en doorvragen. Werk met de inferentie-ladder van Peter Senge:

 • Wat hoor en zie ik?
 • Wat selecteer ik (mijn focus)?
 • Welke betekenis geef ik daaraan?
 • Welke uitgangspunten hanteer ik (en de ander)?
 • Welke conclusies trek ik?

Samen verbeteren

Verdeel de spreek- en luistertijd van zender en ontvanger.

Vat vaker samen tijdens gesprekken vergaderingen.

Zeg wat je begrijpt in plaats van ‘ik begrjip het’.

Visualiseer de samenhang van begrippen en belangrijke onderwerpen.

Andere interventies

 • Maak meer gedetailleerde beschrijvingen van doelen, eindresultaten, stappen en werkpakketten;
 • Werk met duidelijke structuren (hoofd- en bijzaken, samenhang onderwerpen);
 • Check waarom anderen iets belangrijk vinden.

Elkaar begrijpen

Als je elkaar begrjijpt onstaat goede afstemming.

Wij begrijpen elkaar goed genoeg

Niet veel teamleden vinden dat zij elkaar echt goed begrijpen (29% ondergemiddeld tevreden en 48% neutraal). Dat is wel van belang voor goede afstemming en het gezamenlijk betekenis geven aan belangrijke informatie. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Communicatie

communicerenCommunicatie is de bloedsomloop van een samenwerkingsverband. Goede circulatie van informatie en beleving zorgt voor een fit samenspel. Communicatie met hoge kwaliteit vergroot de kans dat we hetzelfde bedoelen en ‘nieuws’ praktisch kunnen plaatsen in het het werk. Er ontstaat dan eerder samenhang en wendbaarheid. Dit voorkomt meerwerk of frustratie. Elementen van goede interpersoonlijke communicatie zijn:

 • Openheid
 • Inleven
 • Elkaar begrijpen
 • Informatie praktisch vertalen
 • Gedeelde betekenis