Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Experimenteer eens met de volgende gedachten:

 • Ik weet niets
 • Iedereen heeft zijn eigen kaart van het gebied en gebruikt daarvoor zijn eigen woorden;
 • Je kan met verschillende woorden dezelfde betekenis benoemen;
 • We zitten er samen in en het gaat erom dat we het verband vinden.

Samen verbeteren

 • Maak een lijstje van belangrijke ‘container-begrippen’ (key words) uit de vergaderingen. Dit zijn onderwerpen die vaak uitgesproken worden, maar die afhankelijk van de context een andere betekenis kunnen hebben
 • Vraag iedereen om een synoniem te geven die past in de eigen discipline of praktijkomgeving.
 • Vat samen wat de gedeelde betekenis van key words is: ‘dus wat wij ermee bedoelen is…”

Andere interventies

 • Werk eerst aan de andere succesmarkers: openheid, inleven en elkaar begrijpen;
 • Maak belangrijke informatie meer expliciet (apart vastleggen en niet verstoppen in notulen);
 • Gebruik dezelfde key words in plannen, rapportages en mondelinge communicatie;
 • Maak key words visueel (pictogrammen, foto’s, schema’s).

Gedeelde betekenis

Teams worstelen met communicatie. Dat blijkt uit het feit dat bijna de helft vindt dat we niet dezelfde betekenis geven aan belangrijke informatie.

We geven dezelfde betekenis aan belangrijke gemeenschappelijke informatie en feiten

Teams worstelen met communicatie. Dat blijkt uit het feit dat bijna de helft vindt dat we niet dezelfde betekenis geven aan belangrijke informatie. Dat verklaart waarom veel teams worstelen met de gezamenlijke focus en teamleden in veel gevallen de samenhang niet zien. Teamleden werken in het algemeen te sterk vanuit eigen perceptie of op basis van oppervlakkige communicatie.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Communicatie

communicerenCommunicatie is de bloedsomloop van een samenwerkingsverband. Goede circulatie van informatie en beleving zorgt voor een fit samenspel. Communicatie met hoge kwaliteit vergroot de kans dat we hetzelfde bedoelen en ‘nieuws’ praktisch kunnen plaatsen in het het werk. Er ontstaat dan eerder samenhang en wendbaarheid. Dit voorkomt meerwerk of frustratie. Elementen van goede interpersoonlijke communicatie zijn:

 • Openheid
 • Inleven
 • Elkaar begrijpen
 • Informatie praktisch vertalen
 • Gedeelde betekenis