Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Activeer een manier van denken gericht op:

   • resultaten
   • mensen

Deze activeer je met de volgende vragen:

   • Resultaten: Wat wil ik bereiken?
   • Mensen: Wie is hierbij betrokken? Hoe kijken zij er tegenaan?

Samen verbeteren

   • Richt de focus op een duidelijk gezamenlijk beeld over op te leveren (deel) resultaten en de aanpak;
   • Werk daarnaast aan de vaardigheid om het grotere plaatje te zien ( focus op grotere geheel) door tijd  te maken om afstand te nemen;
   • Werk vanuit een professioneel kader: ‘succes maak je samen’.

Andere interventies

   • Begin bijeenkomsten met een samenvatting van het doel en de aanpak.

Werk met technieken voor:

   • Het opstellen van een  product- of work breakdown
   • Het visualiseren van het eindresultaat

Gedeelde visie en aanpak

Vorm een gezamenlijk beeld over het eindresultaat en de aanpak

Wij hebben een gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat en de aanpak

Veel teams denken een gedeeld beeld te hebben over het eindresultaat en de aanpak, maar in de praktijk valt dat tegen. Het blijkt dat teamleden samenhang zoeken, elkaar niet altijd goed begrijpen en vinden dat iedereen een andere betekenis geeft aan belangrijke informatie. De oorzaak is in veel gevallen gebrekkige communicatie of een te oppervlakkige samenwerking.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Collectieve context

collectieve-contextEen collectieve context is het verhaal of de samenhang waarin we ons eigen werk plaatsen. Het is ons persoonlijk beeld en beleving voor wie we het doen en waarom we het doen. Hoe meer we deze context met elkaar afstemmen, hoe groter de kans dat onze keuzes en acties elkaar versterken. Dit kunnen we bespreken aan de hand van de volgende succesmarkers:

   • Gedeelde visie
   • Samenhang deelresultaten
   • Afhankelijkheden eigen taak
   • Eindresultaat motiveert
   • Grote plaatje naar taak