Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Sta eens stil bij de dagelijkse keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld over wat je wel of niet gaat doen de komende uren. Of wat de ‘scope’ is van jouw werk en verantwoordelijkheid. In hoeverre is dat bepaald door anderen of door de criteria van anderen? Is dat ook jouw persoonlijke keuze? Kiezen vanuit het grotere geheel is niet hetzelfde als jezelf ‘overgeven’. Het is juist het tegenovergestelde: vanuit een persoonlijke visie anderen centraal stellen.

Samen verbeteren

Kiezen vanuit het grotere geheel (business ecosysteem) begint met echte aandacht voor de mensen, systemen, informatie en activiteiten uit de omgeving van jouw team of project.

Vervolgens gaat het erom de collectieve context te vinden: wat is het waar wij samen de schouders onder zetten?

Tenslotte is het centrale punt: wat is de mix van criteria waar wij samen voor gaan? Deze criteria hebben te maken met de effecten, doelen, resultaten of stappen die wij samen belangrijk vinden.

Andere interventies

Story mapping (agile)

Multi-criteria analyse (portfolio management)

Benefit analyse (projecten)

Kiezen vanuit het geheel

Zicht op het grotere geheel zorgt voor betere keuzes en bestendig resultaat

Wij nemen het grotere plaatje nadrukkelijk mee in onze keuzes en besluiten

In algemeen heerst het beeld dat teams het grotere plaatje nadrukkelijk meenemen in de keuzes. Een belangrijk gegeven, want hierdoor neemt de kans toe dat een team een resultaat neerzet dat goed integreert met de omgeving en daardoor ook bestendiger is. Een paar nuances: een kwart van de teamleden heeft inhoudelijk moeite met de koppeling tussen het grotere plaatje en de eigen taak en met de praktische vertaling van informatie uit bijeenkomsten. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Authentiek handelen

authentiek-handelenAuthentiek handelen gaat over de verbinding tussen jouw persoonlijke waarden en de collectieve waarden van een project of organisatie. Opkomen voor jezelf en voor elkaar, want inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding legt tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.  Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

  • Mijn bijdrage
  • Kiezen vanuit het geheel
  • Balans waarden
  • Prioriteiten stellen
  • Interactie verbeteren