Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Het begrip ‘mijn bijdrage’ is voor iedereen persoonlijk en heeft in de kern te maken met onze ‘missie’ (datgene wat we willen betekenen voor anderen) in het werk. Om het concreet te maken is een reflectie de eerste stap:

 • Maak een lijstje met 3 tot 7 opgeleverde (deel-) resultaten in de afgelopen week;
 • Bepaal voor elk onderdeel hoe anderen (team of omgeving) het praktisch gaan (her-) gebruiken;
 • Wat heeft de meeste waarde?
 • Wat heeft de minste waarde?
 • Wat ga ik met de antwoorden doen?

Samen verbeteren

Zorg dat je samen een goed beeld hebt van de klant en het eindresultaat.

Evalueer de team output vna de afgelopen twee weken:

 • wat hebben we gedaan?
 • wat was het effect voor anderen?
 • hoe belangrijk vinden zij dat effect?
 • in hoeverre verhoogt het de waarde van hun werk?

Andere interventies

Maak een doel-effect diagram

Stel vaker de ‘waartoe’-vraag

Lees samen een business case (projecten) of user story (agile) en vraag je af in hoeverre het team nuttig en zinvol bezig is.

Boek: Authentieke inspiratie

Mijn bijdrage

Mijn werk heeft een positeif effect op anderen

Wij zijn ons goed bewust hoe ons eigen werk bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat

Teamleden zijn zich in het algemeen goed bewust hoe hun werk bijdraagt aan het team of de omgeving. Dit in combinatie met het feit dat het eindresultaat motiveert is misschien wel de belangrijkste individuele drijfveer van teamleden. Het gaat om drie centrale vragen. Wie is mijn klant, wat is het eindresultaat en: hoe draagt mijn werk daaraan bij? (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Authentiek handelen

authentiek-handelenAuthentiek handelen gaat over de verbinding tussen jouw persoonlijke waarden en de collectieve waarden van een project of organisatie. Opkomen voor jezelf en voor elkaar, want inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding legt tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.  Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

 • Mijn bijdrage
 • Kiezen vanuit het geheel
 • Balans waarden
 • Prioriteiten stellen
 • Interactie verbeteren