Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Openheid begint met bewustzijn, aandacht en objectiviteit. Je kunt niet delen wat je niet weet, waar je geen aandacht voor hebt of waar een vastgeroeste vooronderstelling nieuwe informatie blokkeert. Dus ben je open genoeg naar jezelf of heb je ergens een ‘blinde vlek’?

Niet iedereen is van nature bereid om open informatie te delen. Begin dus bij jezelf en vraag je af wat de waarde of het nut is als je open informatie deelt.

Samen verbeteren

Benoem regelmatig waarom het zo belangrijk is om open informatie te delen en vooral in welke praktische context.

Grijp terug naar andere succesmarkers: grotere plaatje naar taak, afhankelijkheden eigen taak, informatie praktisch vertalen.

Vraag tijdens vergaderingen: ‘wie heeft nieuwe informatie over dit onderwerp?’.

Communiceer niet te globaal. Anderen kunnen dit opvatten als geslotenheid en dit kan hen stimuleren om hetzelfde te doen.

Andere interventies

  • Richt de focus op ‘verband denken’;
  • Respecteer en sta open voor informatie van anderen;
  • Gebruik ‘technieken’ uit Theory U van Otto Scharmer (niet oordelen, geen cynisme, geen angst)

Openheid

Openheid kan altijd beter. Het is een voorwaarde om eenheid te krijgen

We zijn bereid om open informatie te delen

De meerderheid van de teamleden is te spreken over de bereidheid om open informatie te delen. Er zijn ontelbare dimensies aan die openheid: van het meest persoonlijke tot openheid over organisaties en groepen. Openheid kan altijd beter. Het is een voorwaarde om elkaar te begrijpen en om te komen tot een gedeelde betekenis over belangrijke informatie. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Communicatie

communicerenCommunicatie is de bloedsomloop van een samenwerkingsverband. Goede circulatie van informatie en beleving zorgt voor een fit samenspel. Communicatie met hoge kwaliteit vergroot de kans dat we hetzelfde bedoelen en ‘nieuws’ praktisch kunnen plaatsen in het het werk. Er ontstaat dan eerder samenhang en wendbaarheid. Dit voorkomt meerwerk of frustratie. Elementen van goede interpersoonlijke communicatie zijn:

  • Openheid
  • Inleven
  • Elkaar begrijpen
  • Informatie praktisch vertalen
  • Gedeelde betekenis