Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

De eerste stap is zorgen dat je zelf weet wat belangrijk is en hoe dat zich vertaalt naar de dagelijkse acties.

Tweede stap is met anderen afstemmen om in het kader van het gemeenschappelijke doel duidelijk te hebben wat belangrijk is (en wat niet), waar op de korte termijn de aandacht moet zijn.

Het is vooral belangrijk om stapsgewijs te denken. Hiermee voorkom je dat de focus te groot is. Zorg zelf ervoor dat je maakbare en haalbare stappen bepaalt en deze goed communiceert met anderen.

Samen verbeteren

Bepaal samen: het concrete doel, de tijdspanne (2-4 weken) en wat belangrijk is om in die periode te bereiken of op te lossen.

Schat samen in welke activiteiten de meeste waarde (bijdrage aan eht doel of het wegnemen van blokkades) hebben in deze periode

Benoem de gezamenlijke focus en inventariseer in hoeverre dit voor iedereen haalbaar en maakbaar is in relatie tot andere individuele taken.

Stel eventueel de focus bij.

Andere interventies

  • Inventariseer alles wat ‘op ons bordje ligt’ voor de komende 2-4 weken.
  • Gebruik technieken zoals MoSCoW (must have, should have, could have, would have)
  • Begin vergaderingen met het benoemen dan de rode draad en wat daarin het belangrijkste is.
  • Agile: beperk het aantal product owners en zorg dat zij in samenhang prioriteiten stellen.

Teamfocus

Het is erg lastig om te zorgen dat alle teamleden de focus op het meest belangrijke richten (een groot deel ondergemiddeld tevreden en bijna de helft neutraal). Meestal heeft iedereen een eigen perceptie van het eindresultaat en van de volgorde van stappen om daar te komen.

Wij zorgen allemaal dat wij onze focus op het meest belangrijke richten

Het is erg lastig om te zorgen dat alle teamleden de focus op het meest belangrijke richten (een groot deel ondergemiddeld tevreden en bijna de helft neutraal). Meestal heeft iedereen een eigen perceptie van het eindresultaat en van de volgorde van stappen om daar te komen. Tel daarbij op dat veel mensen het prettig vinden om autonoom te werken (vaak ook nog in meerdere opdrachten) en je hebt de verklaring waarom de teamfocus ver te zoeken is. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Gezamenlijk leiderschap

gezamenlijk leiderschapGezamenlijk leiderschap gaat over durven en doen. De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Wat daarbij erg belangrijk is, is dat we door voorbeeldgedrag en positieve interactie elkaar stimuleren om initiatief te nemen en in beweging te blijven naar het doel. De volgende succesmarkers spelen een rol:

  • Krachtig en bevoegd voelen
  • Initiatief nemen
  • Afgestemde focus
  • Interactie stimuleren
  • Elkaar versterken