Wil je effectiever samenwerken?

a2Results® zorgt voor sneller, beter en bestendiger resultaat. De a2Results® Team app maakt beleving bespreekbaar. Dit verbetert de interactie tussen mensen en verhoogt de kans op succes. Het gebruik is eenvoudig en snel. Binnen een half uur weet je de juiste interventie om de teamdynamiek te verbeteren en succes te versnellen. Herhaal de stappen en je houdt de versnelling samen vast. De a2Results® Team app is tweetalig (Nederlands en Engels).

Waar gaat het over?

Wat is de a2Results Team app?

Hoe pak je het aan?

Inventariseren

Reserveer 30-60 minuten tijdens een overleg om met de a2Results® Team app de beleving van de succesmarkers te inventariseren.

 

Bespreken

Bespreek zelfstandig of onder begeleiding het teamprofiel en benoem voorbeelden uit de praktijk.

Interventie bepalen

Kies samen de mix van interventies die de kans op succes vergroot en waar tevens draagvlak voor is om mee te experimenteren.

Het facilitator netwerk

a2Results® Facilitators

 • a2ResuIts® Facilitators zijn door Ruysdael gecertificeerd en gebruiken de a2Results® Team app als instrument.
 • Zij zijn zelf ook gebruiker, maar meestal schaffen zij vooraf in grotere hoeveelheden de eventcodes aan, zodat zij deze snel kunnen inzetten in hun begeleiding.
 • Zij hebben in de a2ResuIts® Team app ook bijzondere rechten, bijvoorbeeld om het teamprofiel te zien zonder dat ze de scan invullen.

Probeer de demoversie

Ervaar de a2Results® app met eventcode Demo1234

Vul de vragen in en bekijk een team profiel. Interesse? Neem contact op of koop de gebruikerscode.

.

Stappenplan gebruik a2Results® Team app

Zes stappen

Installeren

Je installeert de a2Results Team app op smartphone of tablet via de Apple of Google app store. Je kunt de app ook via de browers gebruiken: www.succesfactorscan.nl

Download a2Results Team app in de app store.

Download a2Results Team app van google play

Bestellen

Eerst oriënteren?

 • Demo versie

Vertrekken vanuit dezelfde bedoeling

Goede informatie vooraf zorgt voor een gedeeld kader

Iedereen heeft het druk en is niet altijd even goed voorbereid voor een bijeenkomst, waardoor veel tijd verloren kan gaan aan het beantwoorden van vragen. De ervaring leert dat met een goede introductie iedereen sneller in een leerstand komt waarin het normaal is om het goede gesprek aan te gaan. Dit verhoogt het effect van de a2Results® Team app.

Bepaal vooraf:

 • Met welk team wil je de Team app gebruiken?
 • Wat is het doel (start, evaluatie, verbeteren)?
 • Wanneer gaan we het gebruiken?

Informeer teamleden

 • Kondig vooraf aan dat je samen de scan gaat doen tijdens een overleg.
 • Vraag iedereen om een een smart phone, tablet of PC mee te nemen;
 • Laat iedereen vooraf de a2Results® Team app installeren.

Van beleving naar beeld

Hoe maak je het onbespreekbare bespreekbaar?

Soms is het erg lastig om te achterhalen waarom het niet loopt of waarom teams niet werken. Het is minstens net zo lastig om te plaatsen waarom een team juist wel succesvol is. Dat komt omdat beleving en perceptie niet altijd makkelijk in woorden is te vatten. Een goed gesprek, met ondersteuning van een samenhangend beeld, kan blokkades wegnemen en een succesvolle werkwijze versnellen.

Met de a2Results® Team app breng je beleving in kaart. Iedereen geeft een waardering voor vijfendertig uitspraken, die verdeeld zijn over zeven succesfactoren. Daarna is er een basis voor dialoog en interpretatie.

Aanpak tijdens het overleg

 • Vertel het doel.
 • Geef aan over welke periode het gaat (bijvoorbeeld: “vul de vragen in voor ons team en hoe je de samenwerking in de afgelopen maand hebt beleefd”).
 • Geef de event code en vraag iedereen de scan in te vullen. Gegevens zijn anoniem.

Van beeld naar betekenis

Hoe zorg je voor transparantie en samenhang?

Nadat iedereen de vragen heeft beantwoordt volgt een belangrijke tweede stap: het samen betekenis geven aan de ‘foto’ van het team.

Interpreteer samen het teamprofiel

 • Bekijk het tabblad teamcohesie
 • Herkennen we het beeld?
 • Wat zijn voorbeelden dat we sommige onderwerpen bovengemiddeld of ondergemiddeld waarderen?
 • Verdiep eventueel door de tabbladen per succesfactor te bespreken.

Afhankelijk van de situatie en ambitie kunnen andere instrumenten ingezet worden om de interpretatie te verdiepen of specifieke interventies te vinden (zie succesversneller voor teams)

Deze interpretatie kan het team zelfstandig doen of onder begeleiding van een a2Results® facilitator. Dit is een ervaringsdeskundige op het vlak van de aanpak en succesfactoren. Zie ook:  gecertificeerde a2Results® facilitators

Van betekenis naar bewust doen

Hoe richt je samen de aandacht op verbetering?

Na de interpretatie is het tijd voor de interventies.  Het gaat erom om datgene aan te pakken wat in de gegeven situatie het verschil maakt. Een interventie heeft tot doel om te doorbreken wat niet meer werkt en om nieuwe werkwijzen te vinden.

Zoek de verbetering die in het verschil maakt met de vraag:  “Welke succesmarkers gaan we vasthouden en welke gaan we verbeteren?”

Gebruik daarna de ingebouwde stemknoppen op het tabblad ‘interventies’.

Extra informatie vind je op het kennisplatform van de a2Results Community:

Van actie naar acceleratie

Verbeter continue en versnel

Oefening baart kunst. Een nieuwe aanpak of werkwijze heeft herhaling en regelmaat nodig om in te slijten in dagelijkse routine. Dat wordt eenvoudig met de a2Results® Team app. Gewoon een nieuwe event code aanvragen en de cyclus van vastlegging, interpretatie en interventie herhalen. Sommige teams doen dit elke paar weken (bijvoorbeeld in Agile omgevingen), anderen kiezen voor een periode van zes weken (zelfsturende teams of projecten) of zes maanden (reguliere samenwerkingsverbanden).

Aanpak:

 • Bekijk eerdere scans. Evalueer het effect van de gekozen interventies en bepaal nieuwe.
 • Doe opnieuw een scan (nieuwe event code), vergelijk teamprofielen en bepaal nieuwe interventies.
 • Combineer scans en andere instrumenten in een teamontwikkeltraject.
 • Herhaal scans aan het eind van een sprint (Agile omgevingen), faseovergang (projecten) or bepaalde periode (reguliere teams).