a2Results Team app in Agile omgevingen

Geplaatst door:

Werk je in een Agile omgeving en wil je versnellen door betere samenwerking of een andere mindset? Dan heb je met de a2Results® Team app een geschikt instrument waarmee je eenvoudig en snel de teambeleving bespreekbaar maakt en samen verbeteringen in gang zet.

Wat is een Agile omgeving?

Agile is een raamwerk voor het lenig en wendbaar realiseren van resultaten. In hoofdlijnen zijn de kenmerken van een Agile omgeving:

 • Het werken in zelfsturende teams. Hiervoor kunnen verschillende benamingen gebruikt worden, zoals scrum teams, multidisciplinaire teams, devops teams en zorgteams.
 • Het werken volgens Agile principes, zoals het centraal stellen van business value, het omarmen van verandering en het belang van menselijke interactie.
 • Het ontdekkend werken met relatief kleine iteraties volgens een bepaald proces of raamwerk, zoals scrum.

Agile vereist vaak een andere mindset en werkstijl. >>>Lees meer

Wat is de a2Results® Team app?

De a2Results® Team app is een instrument waarmee je in korte tijd de werkwijze en Mindset van een team inzichtelijk, bespreekbaar en verbeterbaar krijgt. Dit is gebaseerd op een formule of raamwerk voor snellere, betere en meer bestendige resultaten. Hierin staan zeven succesfactoren en principes voor duurzaam werken centraal. De a2Results® Team app werkt met vijfendertig succesmarkers. >>>Lees meer

Waar gaat dit artikel over?

Dit artikel is bedoeld voor lezers die bekend zijn met scrum terminologie en willen weten hoe de a2Results® Team app kunnen gebruiken. Hier vind je:

 • een overzicht van Agile principes en a2Results® principes
 • het verband tussen de a2Results® succesmarkers en begrippen die scrum teams gebruiken.
 • tip voor de inzet van de a2Results® Team app in Agile teams.

Werk je met een scrum aanpak en wil je de samenwerking en/of mindset verbeteren? Kijk dan bij de relevante succesmarkers voor praktische leer- en werkinterventies.

Principes van Agile en a2Results vergeleken

Agile principes

 • Waarde voor klant
 • Omarm verandering
 • Kort-cyclisch opleveren
 • Dagelijkse interactie
 • Zorg voor gemotiveerde professionals
 • Face-to-face informatieoverdracht
 • Werkbare oplossingen
 • Duurzame ontwikkeling
 • Technische excellentie
 • Eenvoud en minimalisatie
 • Zelf organiserende teams
 • Regelmatige reflectie/verbetering

a2Results principes

 • Verbinding met innovatiekracht
 • Succes maak je samen
 • Werken op een duurzame wijze
 • Duurzame resultaten nastreven
 • Kwaliteit van interactie
 • Team ervaart samenhang
 • Krachtig en slim samenwerken
 • Zelf initiatief nemen
 • FIT blijven en afstemmen
 • Anticiperen door samen te leren
 • Groot denken en behendig doen
 • Doen wat zin heeft

Scrum terminologie

Daily scrum. In een daily scrum gaat het over wat je gedaan hebt, wat je gaat doen, de blocking issues en de hulp die je nodig hebt. Er is een verband met de volgende succesmarkers: initiatief nemen, anticiperen door leren, kennis hergebruiken en voldoende hulpbronnen.

Definition of done. Kijk eens naar de drie basisvragen van de a2Results® formule. Definition of done heeft verband met de tweede vraag (hoe weten we dat we succesvol zijn) en de succesmarkers gedeelde visie, eindresultaat motiveert en mijn bijdrage.

Een Epic is ‘het grotere verhaal’ waarvoor het team zich inzet. Of het team daar een goed en gedeeld beeld van heeft merk je aan de volgende succesmarkers: grote plaatje naar taak, informatie praktisch vertalen en kiezen vanuit het geheel.

Planning poker gaat over het inschatten van implementatie-inspanningen. Om de teambeleving bespreekbaar te maken gebruikt de a2Results® Team app de succesmarkers ‘voldoende hulpbronnen‘ en ‘balans verwachting/realiteit‘.

Een roadmap geeft op hoofdlijnen het groeimodel of ‘workflow’ van de op te leveren resultaten. Je krijgt inzicht in de beleving van de roadmap door de volgende succesmarkers: ‘samenhang deelresultaten‘, ‘vooraf afstemmen‘, ‘teamfocus‘ en ‘gedeelde betekenis‘.

De sprint retrospective gaat in de basis over het verbeteren van de samenwerking. Dit is een prima gelegenheid om de a2Results® Team app te gebruiken voor het bepalen van verbeteringen. Er bestaat een retrospective accelerator tool.

De sprint review heeft meer te maken met de inhoudelijke resultaten en de waarde voor anderen. Relevante succesmarkers zijn: ‘gedeelde betekenis‘, ‘mijn bijdrage‘ en ‘kiezen vanuit het geheel‘.

Heeft het team moeite met de team velocity, ofwel de hoeveelheid werk per sprint? Kijk dan eens naar ‘voldoende hulpbronnen‘, ‘flow van activiteiten‘ en ‘prioriteiten stellen‘.

2

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts
 • No related posts found.

Comments

Voeg een Commentaar