Aanpak onderzoek verschil maken als verbinder

Geplaatst door:

Met Mindsonar® en de a2Results® Team app verzamelden we informatie over de mindset van de verbinder en de beleving van twee soorten teams: hechte teams (projectteams, agile teams, operationele teams) en losse teams (ketenoverleg, samenwerking van organisaties of afdelingen). Dit vulden we aan met diepte-interviews en een verband-analyse.

Aanleiding en achtergrond

De meeste projectmanagers zijn intrinsiek gemotiveerd, omdat het eindresultaat ertoe doet. Zij weten dat elk project mensenwerk is. In de kern richten projectmanagers zich op het organiseren van werk en het verbinden van mensen. Dit geeft samenhang in de gezamenlijke taak (taakcohesie) en in de onderlinge relaties (sociale cohesie).

Ook teamleden van een project zijn in de basis gemotiveerd door eindresultaten. Velen zoeken goede onderlinge afstemming, plezierige samenwerking of de ruimte om je eigen werk te doen. Succesvolle teams zetten in een zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk inspanning bestendige resultaten neer.

In de praktijk lopen vele projecten uit in tijd of qua kosten. Menig projectmanager ervaart hoge werkdruk en heeft moeite om teamleden in beweging te houden. Die hebben vaak geen tijd of energie om afgesproken taken goed af te ronden. Voor een deel is dit alles toe te schrijven aan menselijke succesfactoren zoals samenwerking, leiderschap en lerend vermogen.

Projectmanagers van succesvolle teams lijken in het algemeen meer aandacht te hebben voor de onderstroom van een project en vinden de verbinding tussen mensen minstens net zo belangrijk als de structuur of methode. Projectmanagers zijn in de kern dus verbinders.

Dit is de aanleiding voor het praktijkonderzoek, waaraan meer dan 500 professionals in 60 organisaties meewerkten. Het Instituut voor Eclectische Psychologie en Ruysdael begonnen dit onderzoek in 2015 om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame manier van werken. Dit vanuit de visie dat gedrag voor een groot deel ontstaat vanuit de manier hoe we ‘ingesteld staan’ en de werkelijkheid beleven.

De mindset van een verbinder gaat over onze focus en onze manier van denken, voelen en handelen. Met een optimale mindset geeft samenwerking je energie en ontstaat er een betere kwaliteit van uitkomsten. In IPMA verband is dit een relevant thema gezien de aandacht voor ‘sustainability’ in ICB4 (International Competence Baseline).

Aanpak

Het vertrekpunt voor de aanpak was het Ruysdael praktijkkader voor duurzame innovatie (figuur 1). Hierin is het principe dat individuen en groepen elkaar zowel in de bovenstroom (gedrag, structuur, processen) als onderstroom (drijfveren, beleving, cultuur) continue beïnvloeden.

Tijdens vergaderingen werd informatie verzameld over de mindset van de verbinder en de beleving van twee soorten teams: hechte teams (projectteams, agile teams, operationele teams) en losse teams (ketenoverleg, samenwerking van organisaties of afdelingen).

Hiervoor gebruikte het onderzoeksteam twee bewezen instrumenten:

  • Mindsonar® inventariseert in een gegeven context de mindset van de verbinder in termen van drijfveren, criteria en denkpatronen.
  • De a2Results® Team app geeft een teamprofiel waaruit blijkt hoe unaniem de teambeleving is over vijfendertig markers en zeven succesfactoren (figuur 2).

De aansluitende diepte-interviews met de verbinders gingen over de vraag: ‘hoe beïnvloed jij de succesbeleving van dit team?’. Met de antwoorden toetsten we de correlaties tussen de denkpatronen (verbinder) en markers (team) uit de vergaderingen.

Vervolgens is ‘de optimale mindset van een verbinder’ opgesteld met een Triple Focus indeling (Senge en Goleman). Deze indeling bestaat uit aandacht voor zelf(bewustzijn), sociale interactie en systemische afhankelijkheden in het grotere geheel.

Tenslotte zijn de conclusies getoetst met projectmanagers en met professionals uit zowel de Mindsonar®- als a2Results®-community.

0

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts
  • No related posts found.

Voeg een Commentaar