Agile portfoliomanagement

Geplaatst door:

Op 25 oktober zijn op de a2Results ervaring de eerste resultaten gedeeld van ons onderzoek naar agile portfoliomanagement. Portfoliomanagement is in deze gedefinieerd als het managen van alle veranderinitiatieven om de strategische doelen van een organisatie te bereiken.

Waarom
Ook in 2017 voert Ruysdael een onderzoek uit naar de stand van zaken rondom portfolio management in Nederland. Hier in richten wij ons op de vraag `Wat zijn de harde en zachte succesfactoren van portfoliomanagement binnen Nederlandse organisaties?’ Speciaal thema dit jaar is Agile portfolio management. Met het onderzoek willen wij het vakgebied, onszelf en de mensen die daarbinnen werken verder ontwikkelen en versterken.

Eerste resultaten
Begin september is het onderzoek gestart. Inmiddels doen 30 organisaties mee aan het onderzoek en zijn we in contact met enkele tientallen andere organisaties. Hoewel het onderzoek nog in de beginfase zit, ontstaat een eerste beeld dat het merendeel de onderzochte portfolio’s uit business- én ICT-projecten bestaat. In 2016 was het beeld nog dat het merendeel van de onderzochte portfolios zich met name richtte op ICT-projecten.

Agile
Speciaal thema dit jaar is agile portfolio management, waarbij duidelijk wordt dat de term agile portfoliomanagement niet eenduidig is gedefinieerd. Sommige bedrijven interpreteren dit dat je binnen een portfolio je projecten op een agile wijze uitvoert. Anderen zijn op zoek naar het wendbaarder maken van hun portfolio. Meer weten over agile portfoliomanagement?

De eerste uitkomsten van ons onderzoek geven een indicatie dat de synergie tussen een agile werkwijze en portfolio management nog voor verbetering vatbaar is. In de beleving van de respondenten hebben agile teams bijvoorbeeld nog een beperkt gemeenschappelijk beeld over de te behalen organisatiedoelen en bijbehorende aanpak.

Wil je meer weten over het onderzoek of weet je organisaties die deel willen nemen, kijk dan hier.

0

Over de auteur:

  Related Posts
  • No related posts found.

Voeg een Commentaar