Antiiciperen met scenario's

Wij leren continu zodat wij beter anticiperen op toekomstige gebeurtenissen

Door leerervaringen direct te vertalen naar scenario’s voor de nabije toekomst vergroot je de mogelijkheid om te anticiperen en wendbaar te reageren.