Anticiperen is niet ons sterkste punt

Geplaatst door:

De helft van 500 professionals in teams vindt dat we onvoldoende samen leren over de onderliggende oorzaken van problemen. Daardoor zitten we vast in de waan van de dag en anticiperen we onvoldoende op wat gaat komen.

Dit is één van de conclusies uit het onderzoek ‘verschil maken als verbinder’ dat gericht is op het verband tussen de succesbeleving van een groep en de mindset van de verbinder. Een verbinder is iemand die samen met een groep een resultaat nastreeft en tevens een benoemde leidende of coördinerende rol heeft. Zoals: projectmanager, projectleider, teamleider, voorzitter van samenwerkingsverband, onderzoeksleider, implementatiemanager en procesmanager. Er is onderscheid tussen hechte teams (projectteams, agile teams, operationele teams) en lossere samenwerkingsverbanden (ketenoverleg, samenwerking van communities, organisaties of afdelingen).

Aan dit onderzoek hebben tot nu toe vijfenvijftig organisaties deelgenomen. We vroegen circa vijfhonderd professionals in teams hoe zij zeven succesfactoren beleefden. Deze gaan onder andere over samenwerken, leiderschap, communicatie en kennisdeling. Zij waardeerden vijfendertig succesmarkers. Dit zijn stellingen over het collectieve gedrag en hebben betrekking op een scala van organisaties, werkvelden en disciplines.

In de uitgebreide rapportage vind je een analyse rondom de volgende vragen:

 1. Wat is de algemene succesbeleving van deze groep?
 2. Hoe waarderen zij elk van de zeven succesfactoren?
 3. Hoe tevreden is deze groep over het collectieve gedrag?
 4. Welke algemene tips kunnen we hiervan afleiden?
 5. In hoeverre verschilt de succesbeleving bij teams en samenwerkingsverbanden?
 6. In hoeverre is sociale cohesie van invloed op de succesbeleving?

Onderstaand vind je de conclusies op hoofdlijnen voor de eerste vier punten. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Wat is de algemene succesbeleving van deze groep?

De algehele succesbeleving is goed. Op een schaal van 1 tot 5 waardeert men alle succesfactoren samen met een 3,7. Er zijn wel verschillen per factor. Zo scoren collectieve context, interpersoonlijke communicatie en authentiek handelen boven dit gemiddelde.  Verandering faciliteren scoort gemiddeld en enkele succesfactoren scoren lager: leren en kennisdeling, co-creatie en leiderschap.

Hoe waarderen zij de zeven succesfactoren?

We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen de afgesproken kaders aan een gezamenlijk resultaat te werken. We hebben gevoel dat het zin heeft wat we doen en dat we bij onze keuzes voldoende rekening houden met het grotere geheel. We vinden de interpersoonlijke communicatie ruim voldoende. We zijn open en kunnen informatie uit bijeenkomsten goed vertalen naar ons individuele werk. Een aandachtspunt is:

 • Zorgen dat we dezelfde betekenis geven aan belangrijke informatie

Wat goed gaat, maar wel meerdere aandachtspunten heeft, is onze gezamenlijke wendbaarheid. Deze zijn met name:

 • Optimale sturing (geen overmatige planning en controle
 • Zorgen voor een gezonde balans tussen verwachting en realiteit
 • Aandacht voor de benodigde hulpbronnen om het doel te bereiken

De onderlinge manier van samenwerken, de mate waarin iedereen initiatief neemt en ons lerend vermogen is voldoende. Er zijn wel duidelijke verbeterpunten om als groep krachtiger te zijn en beter te anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen. Deze zijn:

 • Dagelijks evalueren en ons werk verbeteren
 • Het ervaren van een natuurlijke flow van werk (niet wachten op elkaar)
 • Zorgen dat we actief elkaar versterken
 • Samen leren om afhankelijkheden en oorzaken van problemen te vinden

Hoe tevreden is deze groep over het collectieve gedrag?

Tevreden

 • 76% is gemotiveerd omdat het eindresultaat er toe doet
 • 60% vindt dat iedereen bereid is om open informatie te delen
 • 47% is zich bewust HOE het individuele werk bijdraagt aan het resultaat
 • 44% vindt dat het grote plaatje nadrukkelijk meegenomen wordt in keuzes en besluiten
 • 43% vindt dat de groep flexibel genoeg is om te doen wat nodig is

Ontevreden

 • 48% vindt dat er onvoldoende samen geleerd wordt over afhankelijkheden en oorzaken van problemen
 • 47% mist een natuurlijke flow en vindt dat teamleden te veel op elkaar wachten
 • 46% vindt dat we te weinig ons dagelijks werk evalueren en verbeteren
 • 44% vindt dat we onvoldoende dezelfde betekenis geven aan belangrijke informatie
 • 44% vindt dat we elkaar onvoldoende versterken als het gaat om inspiratie en ambitie


Welke algemene tips kunnen we hiervan afleiden?

Sneller

Werk aan een cluster van succesmarkers waarmee je op duurzame wijze een versnelling van het resultaat beïnvloedt:

 • Duidelijk beeld over de samenhang van de deelresultaten
 • Een gezamenlijke focus op het meest belangrijke
 • Het vooraf afstemmen om samenhang te houden
 • Initiatief nemen in een leidende rol
 • Het ervaren van een natuurlijke flow van werk (niet wachten op elkaar)

Beter

Geef aandacht aan een cluster van succesmarkers die de kwaliteit van de interactie verbetert:

 • Bedoelen we hetzelfde (gemeenschappelijke betekenis van belangrijke informatie)
 • Actief elkaar versterken
 • Regelmatig samen leren om afhankelijkheden en oorzaken van problemen te vinden
 • Dagelijks evalueren en ons werk verbeteren
 • Optimale sturing (geen overmatige planning en controle)

Bestendiger.

Geef aandacht aan succesmarkers die het verband tussen het grote plaatje en de individuele taak verbeteren:

 • Vertaling van grote plaatje naar taak
 • Informatie praktisch vertalen
 • Neem het grote plaatje nadrukkelijk mee in keuzes en besluiten
 • De onderliggende oorzaken van problemen begrijpen

Meer informatie

Wil je meer informatie ( er zijn detailanalyses per doelgroep) of wil meedoen met het onderzoek, neem dan contact met ons op. Je kunt ook de zeven succesfactoren verkennen door gratis de a2Results® Team app te proberen of met anderen in ons netwerk er over te praten tijdens de a2Results® Ervaring.

1

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts

Comments

Voeg een Commentaar