Balans tussen persoonlijke en collectieve waarden zorgt voor diepere verbinding in teams

De waarden van een team of groep zijn vaak moeilijk te omschrijven, maar eenvoudig te herkennen aan de manier hoe een team omgaat met moeilijke situaties. Staat dan bijvoorbeeld de mens centraal of het resultaat?