Onderstaand is van toepassing op de a2Results website (a2results.com) en de a2Results® kennis, tools en interventies. Door het gebruik stemt u in met deze disclaimer.

Website

Deze website is een uitgave van de a2Results® community.

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging of verplichting worden aangebracht. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen.

Het auteursrecht op deze website berust bij Ruysdael.

De door Ruysdael verzamelde (persoons)gegevens op deze site worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens speciale omstandigheden (wettelijk vereist).

a2Results kennis, tools en interventies

a2Results® met de gerelateerde kennis, tools en interventies is een geregistreerd merk en intellectueel eigendom van Ruysdael. Hieronder valt onder andere het praktijkkader, de succesfactoren, de succesmarkers, de succesfactorscan, a2Results® Team app en alle hieraan gerelateerde afbeeldingen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ruysdael.

Gecertificeerde a2Results® Facilitators hebben toestemming om de gepubliceerde informatie te delen onder voorwaarde van bronvermelding.

De bij het gebruik ingevoerde gegevens op de succesfactorscan app zijn anoniem en zijn alleen herleidbaar naar een (niet geverifieerd of een fictief) door de gebruiker ingevoerd email adres. Andere persoonlijke gegevens worden niet ingevoerd en/of opgeslagen.

Aansprakelijkheid

Ruysdael sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van a2Results.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om a2Results.com c.q desuccesfactorscan app te kunnen gebruiken.

Vragen en meldingen

Wij stellen meldingen over onjuiste, onduidelijke of ontbrekende informatie zeer op prijs en ontvangen die bij voorkeur via het contactformulier.