Als je elkaar goed begrijp is afstemming een eitje

De ander begrijpen begint met nieuwsgierig zijn en open staan voor wat de ander bedoelt.