Telefoon 06 53 45 98 90

Mijn passie

MET ELF SPELERS GA JE GEEN WEDSTRIJD WINNEN; WEL MET ÉÉN TEAM!

Nog steeds geeft het me een goed gevoel om elk weekend van het hockeyveld af te stappen met winst op zak. En dat al veertig jaar! Voor mij is het bij elke wedstrijd belangrijk om als team goed te presteren. Genieten kan ik van de analyse achteraf waarbij we naar elkaar uitspreken wat goed ging maar vaak ook wat beter kan. ‘Als jij in balbezit jezelf terug aanbiedt, dan kunnen we het spel verleggen, weg uit de drukte’, hoor je dan. Het liefst zou ik de video achteraf terug willen zien, wat kun je dan veel leren! Het jezelf en het team continu verbeteren, geeft mij veel positieve energie.

Mijn passie voor het spelletje gaat verder; naast dat ik zelf nog speel, train en coach ik al jaren het team van mijn kinderen, die vanaf het moment dat ze konden lopen met een hockeystick en bal op het veld staan. Genieten is het om aan het begin van het seizoen nog met een groep losse individuen te werken en die tot een team te kneden dat met elkaar samenwerkt en voor elkaar wil werken om tot het maximale resultaat te komen. Hier zie ik ook veel parallellen met mijn opdrachten. Ook daar startte ik met een groep medewerkers met verschillende expertises en verwachtingen. Mijn taak is dan als trainer/ coach/projectmanager om de groep als een team te laten opereren door de verbinding aan te gaan.
Het succes bij zowel mijn relaties als bij mijn hockeyteam schuilt in het zorgen voor samenwerking. Met elf spelers ga je geen wedstrijd winnen, maar wel met één team!

Wie ben ik?

Eric Lacquet heeft bijna 20 ervaring in uiteenlopende functies en rollen, waaronder die van projectmanager, consultant en account manager.

Zijn opdrachten als projectmanager betreffen regelmatig complexe verandertrajecten op het raakvlak van IT en business. Het betreft hier onder andere projecten voor de selectie en implementatie van zowel maatwerk – als standaard applicaties met bijbehorende processen bij zowel profit als non-profit organisaties.

Zijn opdrachten als consultant betreffen met name project-management gerelateerde trajecten en trainingen.

Zijn vaardigheden op het gebied van projectmanagement en consultant kunnen gekarakteriseerd worden als praktisch, creatief en vooral mensgericht, maar zonder hierbij het resultaat uit het oog te verliezen.

Mijn artikelen