Wat is een a2Results® Facilitator?

a2results-certified-facilitatorIn elke setting waar mensen een gezamenlijk doel nastreven, is het de a2Results® Facilitator die teams ondersteunt in het optimaliseren van de teamprestatie waardoor resultaten sneller, beter en bestendiger tot stand komen.

De a2Results® Facilitator:

  1. Creëert in zeer korte tijd bewustzijn in het team over wat er nodig is om samen te versnellen;
  2. Bepaalt de juiste combinatie van benodigde kennis, tools en krachtige interventies om de teamprestatie te optimaliseren en zo resultaten te versnellen;
  3. Zorgt samen met het team voor krachtige interventies om de versnelling vast te houden.

De a2Results® Facilitator is gecertificeerd in het gebruik van a2Results® binnen een scala van toepassingsgebieden zoals verandermanagement, groepsdynamica, projecten en continue verbeteren. De certificering geeft toegang tot de kennis, tools en interventies van a2Results® en tot een netwerk van professionals. De a2Results® facilitator combineert dit met zijn ervaring in andere rollen zoals projectmanager, procesbegeleider, teamcoach en/of scrum master.

Hoe ervaart het team dit?

De facilitator zal de a2Results® kennis, tools en interventies op een natuurlijke manier integreren met zijn of haar eigen expertise en met de teamsetting. Anders dan andere coaches of facilitators zal de a2Results® facilitator meer oog hebben voor de drie sleutelbegrippen; sneller/beter/bestendiger alsmede de zeven menselijke succesfactoren en de mix van teammotivatie/team cohesie. De facilitator gebruikt onder andere de a2Results® app als tool voor ontwikkeling.