Bedoelen we hetzelfde?

Teams worstelen met communicatie. Dat blijkt uit het feit dat bijna de helft vindt dat we niet dezelfde betekenis geven aan belangrijke informatie.