Het eerste jaar van de a2Results community

Geplaatst door:

De eerste a2Results® Ervaring van 14 september 2016 markeert het begin van de a2Results® community.  Het was een jaar van verbinding met innovatiekracht. Lees meer over de ontwikkelingen en wat mogelijk is.

Het verhaal van de community

De a2results® community is een multidisciplinair netwerk van professionals. Het idee ontstond na de eerste meetup in september 2016 toen een aantal mensen uit de community zag wat er mogelijk is als je vanuit een gedeeld referentiekader met elkaar de verbinding aangaat. Er is geen formele organisatievorm of business model. In de kern gaat het om elkaar ontmoeten, kennis delen en het opbouwen van je eigen verhaal. Er is een inhoudelijke verbinding (de missie en de a2Results formule met achterliggende kennis, tools en interventies) en een sociale verbinding (het netwerk en de bijeenkomsten). Een aantal leden zijn een keer bij elkaar geweest om een ontwikkelplan te maken, maar kwamen tot de conclusie dat een organisch netwerk (wel een collectieve context, geen concrete doelen, zowel incidentele als structurele deelnemers) het beste recht doet aan de missie. Dat zorgt ervoor dat we de focus houden op wat we willen betekenen voor elkaar en anderen (verbinding met innovatiekracht). Daarom hebben we ook voorlopig gekozen voor maandelijkse bijeenkomsten, het kennisplatform, de facilitator trainigen en de a2Results® Team app als een soort van infrastructuur voor het delen van kennis en opbouwen van cohesie in het netwerk. De community bestaat nu uit meer dan duizend gebruikers, facilitators, sponsors en verschillende organisaties/samenwerkingsverbanden die het gedachtegoed verder ontwikkelen in hun eigen werkveld. Naast het gebruik van de a2Results® Team app blijkt dat met name de ‘co-creatie’ nut en toegevoegde waarde heeft voor velen.

De a2Results formule

Er is flink voortgebouwd op de bestaande a2Results® formule en onderliggende kennis, tools en interventies. Dat is ook het idee, want door kennis te delen ontstaat iets nieuws. Deelnemers aan de community hebben twee onderzoeken afgerond en vijf onderzoeken opgestart. De uitkomsten zijn in het eigen werkveld verder verspreid met werkconferenties en masterclasses. Het kennisplatform (de website a2results.com) is door inbreng van sponsors en community leden tot stand gekomen en vormt nu een stabiele kennis-infrastructuur voor het netwerk en gebruikers van de a2Results® formule. Op het kennisplatform en op websites van de communityleden zijn tientallen case beschrijvingen over de toepassing van de a2Results® kennis, tools en interventies. De functionaliteit van de a2Results® Team app is uitgebreid van een dialoog instrument naar een analyse- en interventiehulpbron.

De maandelijkse meetup

Er zijn het afgelopen jaar totaal 10 meetings geweest. Terugblikkend is er een constante verdieping en naast de in-en doorstroom ook een kern van professionals die regelmatig blijft komen. De eerste meetings stonden in het teken van kennismaking met de a2Results® formule, daarna werd het een intervisie rond het gebruik van de a2Results® Team app en sinds juni zijn we dit gaan combineren met onderzoeksthema’s, zoals een meetup over succesfactoren in IPM omgevingen en drie meetings over zelfsturing in teams. In het najaar wordt dit opgevolgd door ‘samenwerking tussen teams’,  ‘agile portfoliomanagement’, ‘duurzame innovatie en multi-governance omgevingen’ en ‘professionaliseren projectmanagement’. Naast de blogartikelen is het effect van de meetings meervoudig. De vraagstukken zijn altijd een trigger om weer nieuwe kennis te ontwikkelen. Zo zijn er in het afgelopen jaar een groot aantal interventie-scenario’s tot stand gekomen. Dit gaat over de volgorde waarin je als facilitator bepaalde succesmarkers stimuleert. Er ontstaat ook een cross-over effect tussen disciplines en/of toepassingsgebieden. Zoals bijvoorbeeld gamification en succesmarkers, of de mix van Mindsonar® (metaprogramma’s en drijfveren) en de a2Results® Team app.

Certificeren als facilitator

Een jaar geleden volgden facilitators een driedaagse training. De feedback was zeer positief met een kleine kanttekening: drie dagen is een zware tijdsbelasting naar het andere werk. We hebben de training continue verbeterd en aangepast. Interventies zijn nu ontsloten via de openbare website en aanvullend via een download pagina voor facilitators. Er is nu een standaard protocol voor het faciliteren van teambijeenkomsten. Gebruikers kunnen een video over de succesfactoren bekijken. De a2Results® Ervaring is een maandelijkse bijeenkomst om jezelf te ontwikkelen. Er is meer supervisie gekomen. De drie dagen zijn teruggebracht naar één dag (a2Results® Foundation) en de optie om een verdiepende masterclass te volgen, zoals de mindset voor gezamenlijk succes.

De a2Results® Team app

Sinds de introductie van de Team app (zomer 2016) zijn er vele verbeteringen aangebracht waardoor de snelheid, de functies en het aantal toepassingen is toegenomen. De eerste versie was een dialooginstrument, dat inzichtelijk maakte hoe teamleden de succesfactoren beleven. Ondertussen zijn er schermen toegevoegd waarmee je aan de hand van  een overzicht een uitspraak kunt doen over de cohesie in een team, kunt doorklikken naar de micro-interventies op het kennisplatform en waarmee je kunt stemmen over de beste interventies in een team. Ook zijn de print functies uitgebreid en kun je zelf een rapport afdrukken of opslaan als pdf. De onderliggende technische infrastructuur is veranderd, waardoor het systeem nog betrouwbaarder en sneller is geworden. De laatste aanvulling is niet zichtbaar voor de gebruiker, maar heeft wel veel potentieel. Binnen de grenzen van de zeven succesfactoren is het nu mogelijk om context afhankelijke scans te ontwikkelen en te gebruiken. Er zijn nu drie soorten scans (mijn optimale team, hoe ervaren we samenwerking en een retrospective tool). Er wordt gewerkt aan andere scans voor specifieke contexten en toepassingen.

Internationaal

Verschillende organisaties in de telecom- en energiesector hebben ervaren hoe de formule en de a2Results® Team app waarde heeft in multiculturele omgeving en bij het werken op afstand. Ondanks het feit dat je niet ‘fysiek’ bij elkaar bent ontstaat er toch meer inhoudelijke en sociale samenhang in het team.

Infrastructuur wereld

De a2Results® Team app en achterliggende micro-interventies blijkt ook heel goed te werken in de ‘harde’ infrastructuurwereld (weg-en waterbouw, energiesector, nutssector). In (publiek-private) samenwerkingsverbanden helpt het om samenwerkingsprocessen, en daarmee de resultaten, te versnellen. Zo gebruikt INFRAM de scan met succes in een scala van complexe opdrachten en ambities voor duurzame oplossingen. Ook bij multidisciplinaire regieprojecten en onderhoudsprojecten is het effect merkbaar. VITENS bijvoorbeeld gebruikt het instrument nu in een structureel ingerichte leer- en evaluatiecyclus van projecten.

Hogescholen

Vorig jaar zijn verschillende hogescholen benaderd omdat studenten de a2Results® Team app gratis kunnen gebruiken in het projectonderwijs van WO en HBO instellingen. Ondertussen hebben Avans en Windesheim de eerste ervaringen opgedaan en ontwikkelingen in gang gezet.

Agile

Een jaar geleden begonnen verschillende leden met het experimenteren in Agile omgevingen. Ondertussen is er een onderbouwde aanpak, waarbij de a2Results® Team app en gerelateerde micro-interventies ingezet worden in verschillende soorten Agile teams. Er is nu referentiemateriaal voor multidisciplinaire teams en scrum teams. Zo gebruikt een organisatie in de maakindustrie dit om research & development trajecten te versnellen.

Zelfsturing

Rolf Scheerder  en Rien van Leeuwen hebben het initiatief genomen om samen met andere professionals kennis te ontwikkelen en te ontsluiten over de randvoorwaarden voor autonome teams. Het viel hen op dat de organisatiebrede invoering van zelfsturende teams vastloopt doordat mensen er eenvoudigweg ‘niet klaar voor zijn’ en daarin onvoldoende ondersteund worden. Met de uitkomsten van drie a2Results® meetings en aan de hand van casuistiek publiceren zij  dit najaar de inzichten waarmee teams en organisaties sneller tot (een bepaald niveau van) zelfsturing komen.

Portfoliomanagement

Ruysdael heeft het eerste onderzoek afgerond en de resultaten via de website ontsloten. Door de succesfactorenscan te combineren met de inhoudelijke kennis van portfoliomanagement is nu een effectief instrument ontwikkeld waarmee de professionalisering van dit vakgebied een enorme boost krijgt. Zij zijn nu begonnen met een tweede onderzoek over de innovatiekracht van portfoliomanagement in ‘wendbare’ organisaties.

Trainingen

De a2Results® formule is uitermate geschikt om te integreren met trainingen en ontwikkeltrajecten. Verschillende leden gebruiken de a2Results® Team app nu als instrument om leerbehoefte te inventariseren, de training te structureren en om leerstof te integreren in het werk. Zo hebben enkele leden een incompany traject ontwikkeld voor “de Agile werkstijl in engineering omgevingen’, waar elementen van de mindset gekoppeld zijn met succesmarkers. Hierdoor is het mogelijk om de feedback loop tussen training en het effect op het werk te sluiten.

Professionalisering

Verschillende organisaties gebruiken de a2Results® Team app structureel om projectmanagement omgevingen te professionaliseren. Het is dan een onderdeel van leer- en ontwikkeltrajecten of wordt standaard gebruikt in reflectiemomenten van projecten.

Mindset van een verbinder

Het onderzoek verschil maken als verbinder is in januari 2017 afgerond en is gepubliceerd in het vakblad van IPMA Nederland. De resultaten van het onderzoek, dat werd gesponsord door de Mindsonar® community en Ruysdael, zijn getoetst bij een aantal a2Results® community leden en zijn nu beschikbaar op a2results.com. In andere onderzoeken wordt daar weer op voortgebouwd.

Het netwerk

Last but not least: dit alles is tot stand gekomen doordat professionals de verbinding zijn aangegaan. Zo eenvoudig is het.

 

Ruysdael is één van de sponsors van de a2Results® community en viert de eerste verjaardag met een korting van 50% op de Masterclass Mindset voor gezamenlijk succes op 27 november 2017. Vermeld de kortingscode: actie a2R 1 jaar

 

 

1

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts

Comments

Voeg een Commentaar