Hoe blijf je op koers met een zelfsturend team?

Geplaatst door:

Organisaties in transitie, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, maken een koerswijziging door. Beleid en strategie worden onder de loep genomen en kunnen radicaal veranderen. Dit zet onder andere besluitvorming van bestuurders en management en de manier waarop ze met teams samenwerken op z’n kop. Als je als organisatie een transitie naar zelf organiserende teams doormaakt, dan levert dat op elke laag in de organisatie spanning op. Hiermee loop je het risico dat deze spanning de ambitie en drive van teams in de kiem smoort. In dit artikel lees je wat ik als coach heb beleefd in zo’n situatie en hoe ik het team op de goede weg heb geholpen.

Team: ‘we zijn niet blij’

Onlangs kwam een team naar me toe met de vraag: “Kun je ons helpen? We zijn niet echt een team: het lukt ons niet om in positie te komen en kunnen onze eigen koers ook niet vasthouden”. De teleurstelling kon ik van de gezichten aflezen en ook de moedeloosheid. In het eerste gesprek werd mij duidelijk dat de teamleden weinig verbinding met elkaar voelen. Ook worden ze vaak geconfronteerd met crisissituaties en besluitvorming die ergens anders binnen de organisatie heeft plaatsgevonden, maar direct bepalend is voor het werk dat op hen afkomt. Herkenbaar, deze situatie?Als teamcoach vind ik het al een mooi gegeven dat ze de situatie (h)erkennen en voelen dat ze hier niet blij mee zijn en dit willen veranderen.

Vergroten van bewustwording

De transitie naar zelf organiserende teams vraagt een sociale innovatie van het team en raakt direct zowel de persoonlijke als collectieve context. In ieder team heb je te maken met een aantal kritische succesfactoren, die bepalend zijn voor hoe sterk het team opereert en met elkaar samenwerkt. Ieder teamlid heeft hier een bijdrage in. Ik heb ervoor gekozen om eerst terug te gaan naar deze basis: welke eigenschappen in het team zijn sterk aanwezig en welke dienen juist verder ontwikkeld te worden? Ik heb hiervoor de a2Results® Team app ingezet, waarin de teamleden los van elkaar een aantal vragen over deze succesfactoren hebben beantwoord. Deze eigenschappen zijn met het team besproken en een aantal conclusies zijn geformuleerd. Deze stap in bewustwording hielp het team om in de ervaren chaos een nieuw perspectief te zien.

Kracht van het team

Uit de teamscan kwam duidelijk naar voren dat teamleden zich goed in elkaar kunnen inleven, echt bereid zijn om open informatie met elkaar te delen en dat ze zich goed bewust zijn van de kennis en ervaringen die ze onderling hebben. Kortom, het inlevingsvermogen, de openheid en kennisbewustzijn binnen het team zijn sterk aanwezig. Dit is de kracht van het team en een mooie basis van waaruit ze als team kunnen samenwerken. Tijdens het teamgesprek ontstond er in tegenstelling tot eerdere gesprekken een positieve energie in de groep en was de onderlinge verbinding meteen weer voelbaar. Voor mij werd hierdoor duidelijk dat er blijkbaar iets gebeurt in deze verbinding als ze weerstand ervaren vanuit de organisatie.

Uitdagingen voor het team

De teamscan wees ook uit dat teamleden een gedeelde visie missen en ook nog geen duidelijk beeld hebben van de doelen, die ze samen willen bereiken. Er is wel een werkplan met doelen en activiteitenplan, maar dit wordt in het dagelijkse werk terzijde geschoven. Het werk dat zich dagelijks aandient krijgt voorrang en is bepalend voor de resultaten die het team behaalt. Helaas staan de behaalde resultaten op zichzelf en zijn ze amper te koppelen aan de teamdoelen die zijn gesteld. Hierdoor ervaart het team ook een groot verschil tussen hun eigen verwachtingen en de resultaten die ze tot nu toe hebben behaald. Dit gegeven werkt demotiverend en zorgt ervoor dat teamleden amper voldoening en waardering in het team ervaren. Helaas kom ik dit mechanisme binnen teams vaker tegen: in eerste instantie start het team voortvarend vanuit bepaalde doelen die ze willen of moeten realiseren, maar naarmate ze meer last krijgen van de weerstand, zie ik de positieve energie uit het team wegvloeien en gaan teamleden zich meer afzonderen en richten ze zich op hun eigen werk, want daar is de kans op succes en erkenning groter.

Een mooie opleving

Ondanks de pijnlijke inzichten die het team opdeed tijdens het gesprek werd de kracht van het team ook weer zichtbaar voor iedereen. Er ontstond een nieuwe energie en saamhorigheid en de eerste ideeën en nieuwe initiatieven kwamen op tafel! Juist deze opleving is wat het team nodig heeft, maar tegelijkertijd zal het team op dezelfde wijze worden uitgedaagd om dicht bij elkaar te blijven en vast te houden aan de koers die ze zelf heeft bepaald. Als teamcoach attendeer ik ze hierop en help ik ze om zich hier op voor te bereiden. Het vraagt namelijk ander teamgedrag, waar ze elkaar ook op moeten aanspreken als dat nodig is.

Identiteit en mindset van het team

Het ontdekken van nieuw teamgedrag begint met de vraag: “Welke teamwaarden zie je terug in dit team? En welke opvattingen en drijfveren liggen hier aan ten grondslag?” Hierdoor wordt het team zich bewust van hoe ze momenteel met elkaar omgaan en wat hen nu echt verbindt. Deze zaken zijn niet zichtbaar, maar vormen wel de basis van de manier waarop ze met elkaar samenwerken. Vanuit deze ´we´ modus is het vervolgens belangrijk dat ieder teamlid terug gaat naar ‘ik’ en voor zichzelf nagaat waarom hij of zij onderdeel wilt zijn van het team. Kortom, waarom ben ik in het team? En wat biedt mijn team? Met deze antwoorden kunnen de teamleden weer terug gaan naar de vraag over teamwaarden en bepalen welke waarden zij samen belangrijk vinden. Voor mij is als teamcoach is deze exercitie essentieel om een goede mindset binnen het team te creëren, waardoor nieuw teamgedrag ontstaat en het team op constructieve wijze kan omgaan met de dynamiek van deze transitie.

Herken je de situatie van opleving en gevaar van terugval binnen een team? Wil je patronen in jouw team leren zien en doorbreken? Stuur mij een mail via schersrob@gmail.com en ik neem contact met je op.

succes versnellen

Meer over de succesversneller voor teams

Lees ook

Kenmerken zelfsturende teams

Is ons team klaar voor zelfsturing?

Interventiecluster voor ketenteams

Achtergrond informatie

Wil je effectiever samenwerken?

a2Results® zorgt voor sneller, beter en bestendiger resultaat. De a2Results® Team app maakt beleving bespreekbaar. Dit verbetert de interactie tussen mensen en verhoogt de kans op succes. Het gebruik is eenvoudig en snel. Binnen een half uur weet je de juiste interventie om de teamdynamiek te verbeteren en succes te versnellen. Herhaal de stappen en je houdt de versnelling samen vast. De a2Results® Team app is tweetalig (Nederlands en Engels). Lees meer over: toepassingen, aanpak, demoversie, facilitators, stappenplan.

Hoe pak je het aan?

Inventariseren

Reserveer 30-60 minuten tijdens een overleg om met de a2Results® Team app de beleving van de succesmarkers te inventariseren.

 

Bespreken

Bespreek zelfstandig of onder begeleiding het teamprofiel en benoem voorbeelden uit de praktijk.

Interventie bepalen

Kies samen de mix van interventies die de kans op succes vergroot en waar tevens draagvlak voor is om mee te experimenteren.

0

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts

Voeg een Commentaar