Hoge werkdruk door zelfsturende teams?

Ben jij als manager verantwoordelijk voor een team dat zichzelf organiseert, maar wordt je toch nog steeds bedolven onder escalaties en problemen? Voelt het alsof je alles zelf moet doen en zie je te weinig initiatief? Tijd om het bij de bron aan te pakken.

Pak het aan bij de bron

 Een goed onderling gesprek over onderwerpen die ertoe doen. Ondersteund door een instrument waarmee het onbespreekbare bespreekbaar wordt. Met als resultaat een gedragen beeld over praktische verbeteringen.

Het effect: teams die beter de weg vinden naar een volgend niveau van zelforganisatie en/of zelfsturing.

Hoe werkt het?

Je beantwoordt 35 vragen over de teamdynamiek. De a2Results® Team app vertaalt dit naar een overzicht van de taakcohesie (zelforganisatie) en de sociale cohesie (teamvorming). Door dit samen te bespreken ontstaan nieuwe inzichten die je kunt aanvullen met honderden praktische tips van het aangesloten kennisplatform

Hoe pak je het aan?

Bestel eerst eenvoudig een code waarmee je zelf de scan doet.

Na aankoop wordt je doorverwezen naar een andere pagina. Je krijgt dan al nuttige inzichten.

Overleg daarna of je team de scan doet. Je bestelt dan een nieuwe code voor het team.

Achtergrond

De a2Results® formule bestaat uit kennis, interventies en tools rondom drie kernvragen:

1. Welk resultaat willen we bereiken?

2. Hoe weten we dat we succesvol zijn?

3. Wat hebben we nodig voor snellere, betere en bestendige resultaten?

Teamleden brengen met de a2Results® Team app in kaart hoe zij de succesfactoren beleven. Door de gestructureerde dialoog ontstaan al snel een nieuwe aanpak om de effectiviteit van het team te verbeteren.

Focus op succesfactoren