Hogere productiviteit voor zelfsturende teams

Je team ervaart grote druk door constante veranderingen in de omgeving, bezuinigingen en hoeveelheid werk. Het is tijd om het echt eens anders aan te pakken. Met oog voor resultaat en zorg voor de mensen.

Samen verder dan alleen

Je team ervaart grote druk door constante veranderingen in de omgeving, bezuinigingen en hoeveelheid werk. Mensen worden daardoor onzeker en er wordt veel bij je geklaagd. Meer structuur en procedures aanbrengen werkt niet meer. Dan is het tijd voor de succesfactorscan. Hierin staan twee basisgedachten centraal:

Mensen zijn de doorslaggevende factor bij het bereiken van resultaten.

Samen kom je verder dan alleen.

De succesfactorscan vertaald de ongrijpbare cultuur naar concrete gestructureerde verbeteracties. Kortom een geolied team dat met meer plezier een hogere productiviteit heeft.

Hoe werkt het?

Je beantwoordt 35 vragen over de teamdynamiek. De a2Results® Team app vertaalt dit naar een overzicht van de taakcohesie (zelforganisatie) en de sociale cohesie (teamvorming). Door dit samen te bespreken ontstaan nieuwe inzichten die je kunt aanvullen met honderden praktische tips van het aangesloten kennisplatform

Hoe pak je het aan?

Bestel eerst eenvoudig een code waarmee je zelf de scan doet.

Na aankoop wordt je doorverwezen naar een andere pagina. Je krijgt dan al nuttige inzichten.

Overleg daarna of je team de scan doet. Je bestelt dan een nieuwe code voor het team.

Achtergrond

De a2Results® formule bestaat uit kennis, interventies en tools rondom drie kernvragen:

1. Welk resultaat willen we bereiken?

2. Hoe weten we dat we succesvol zijn?

3. Wat hebben we nodig voor snellere, betere en bestendige resultaten?

Teamleden brengen met de a2Results® Team app in kaart hoe zij de succesfactoren beleven. Door de gestructureerde dialoog ontstaan al snel een nieuwe aanpak om de effectiviteit van het team te verbeteren.

Focus op succesfactoren