Informatie uit bijeenkomsten vertalen naar de individuele taak

Wanneer je informatie praktisch kunt vertalen verbetert dit de afstemming en focus in een team.