Wij stimuleren nuttige wisselwerking tussen mensen

Succes ontstaat doordat je samen ergens de schouders onder zet. Bijna een derde van de professionals heeft het gevoel dat we nuttige wisselwerking stimuleren. Een kwart is er minder tevreden over.