Interventiecluster voor het stimuleren van een collectieve context

Geplaatst door:

Vijf interventies voor samenhang in de samenwerking.

Elk samenwerkingsverband binnen of tussen organisaties bestaat bij de gratie van samenhang. Het opbouwen van een gemeenschappelijk kader waarbinnen iedereen optimaal kan bijdragen is echter niet vanzelfsprekend en kost soms enorm veel energie. Dit artikel beschrijft een interventiecluster voor samenhang in samenwerking.

Wat is een interventiecluster?

Een interventiecluster is een set praktische verbeterpunten rond een bepaald vraagstuk voor een team, groep of ander soort samenwerkingsverband, die je kortcyclisch evalueert en bijstelt. De interventieclusters komen tot stand door onderzoek naar praktijkervaringen en door intervisie van professionals van het a2Results® kennisplatform.

Wanneer zet je dit interventiecluster in?

De uitdaging

team op een kruispunt

De samenwerking is los zand

 • Iedereen werkt hard maar er is onvoldoende afstemming
 • Er is pas begonnen met de samenwerking
 • Conflicterende belangen ontsporen
 • Vele disciplines met eigen percepties

De interventie

samenwerking continue verbeteren

Stimuleer een collectieve context

Stimuleer een gedeeld beeld en beleving over de bedoeling, doelen, resultaten, activiteiten en motivatie van de betrokken. Richt de aandacht op de volgende vijf succes markers:

 • Visie en aanpak
 • Samenhang uitkomsten
 • Afhankelijkheden
 • Motiverend doel
 • Grotere plaatje

Wat is het?

Interventies voor ‘Afhankelijkheden’

Het streven voor deze succes marker is : ‘In het team kent iedereen zijn of haar taak en de onderlinge afhankelijkheden (mensen/informatie/activiteiten)’

 • Maak in bijeenkomsten overzichten van afhankelijkheden als het gaat om mensen, informatie en taken;
 • Maak bijvoorbeeld een stakholderoverzicht (wie is betrokken in welke rol) en voor welke taken de spelers van elkaar afhankelijk zijn;
 • Bepaal kritische paden (eerst dit en dan dat)
 • Denk vooruit. Wanneer komen de uitkomsten van verschillende teamleden bij elkaar, hoe werken we samen om daar te komen;
 • Maak uitkomsten specifiek;
 • Maak het normaal dat teamleden elkaar hulp vragen en open zijn over wat ze wel/niet kunnen.

Meer lezen over afhankelijkheden

Hoe kunnen we samen verbeteren?

Het streven voor deze succes marker is : ‘Wij zijn gemotiveerd bij te dragen omdat het doel er toe doet’.

 • Richt de focus op het ‘business ecosysteem’, of wel voor wie of wat doen we dit?;
 • Vraag en bespreek waarom teamleden het eindresultaat belangrijk vinden;
 • Bepaal welke waarde het teamresultaat voor anderen heeft;
 • Vertaal korte termijn actie naar het lange termijn effect: waar draagt ‘dit’ aan bij?;
 • Maak het vanzelfsprekend om zo goed mogelijk af te stemmen met de omgeving;
 • Werk met technieken voor het bepalen van impact, waarde, effect, benefits of bijdrage;
 • Mogelijk zijn er conflicterende doelen vanuit de omgeving of bij andere teams. Visualiseer het portfolio van doelen.

Interventies voor ‘Grotere plaatje’

Het streven voor deze succes marker is : Iedereen in het team weet het grotere plaatje (omgeving team) goed te vertalen naar de individuele taak’.

 • Bespreek het grotere plaatje: Waartoe leidt het doel (bedoeling)? Hoe past ons resultaat in de directe omgeving (ons ‘ecosysteem’)
 • Check of we aansluiten bij relevante ontwikkelingen in en buiten de organisatie (zie ook PESTLE)
 • Stel de HOE-vraag: Hoe vertalen wij dit (wat er speelt in de omgeving) naar onze eigen praktijk?;
 • Reflecteer op: ‘Wat doet ieder van ons de komende weken en hoe past dat bij wat er in de omgeving speelt?
 • Richt de focus op het verband tussen enerzijds de grote lijn (systemen, ontwikkelingen) in de omgeving en anderzijds de specifieke details van het eigen werk;
 • Investeer in goede relaties met de omgeving van het team of project;
 • Verplaats je in anderen uit de omgeving: wat vinden zij belangrijk?

Lees meer over grotere plaatje.

Interventies voor ‘Visie en aanpak’

Het streven voor deze succes marker is : ‘We hebben een gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat en de aanpak’

   • Check in elke bijeenkomst met elkaar de beelden over gezamenlijk op te leveren resultaten en de aanpak;
   • Neem regelmatig afstand uit de dagelijkse hectiek en bespreek hoe deelresultaten samen het grote plaatje vormen;
   • Check of iedereen achter het uitgangspunt staat dat we alleen samen succesvol kunnen zijn;
   • Begin bijeenkomsten met een samenvatting van het doel en de aanpak;
   • Maak een product- of work breakdown;
   • Visualiseer het eindresultaat;
   • Stel regelmatig de vraag: wat willen we nu bereiken en wie buiten ons team is daarbij betrokken?

Meer lezen over visie en aanpak

Interventies voor ‘Samenhang uitkomsten’

Het streven voor deze succes marker is : ‘Iedereen in het team ziet de samenhang tussen de verschillende deelresultaten’

 • Richt de focus op het zien en bespreken van verbanden;
 • Respecteer en sta open voor het werk van anderen;
 • Check dat iedereen een samenhangend beeld heeft over het werk van andere teamleden door de vraag: ‘wat heeft ‘dit’ met ‘dat’ te maken?
 • Benoem regelmatig het verband tussen de verschillende delen van het gewenste eindresultaat;
 • Stel regelmatig de vraag: ‘waar hebben we het nu precies over’, ‘waar gaat het echt om’ of ‘waarom willen we dit resultaat’.
 • Werk met technieken voor het opstellen van werkpakketten en het visualiseren van deelresultaten.

Meer lezen over samenhang uitkomsten.

Hoe pak je het aan?

Achtergrond

Wat zijn succesfactoren?

Resultaten ontstaan doordat we er samen de schouders onder zetten. Basiscondities, ofwel succesfactoren, zijn nodig om succesvol te zijn en samen iets neer te zetten dat er toe doet.

Je kunt de succesfactoren zien als een verzameling van krachten in het speelveld van een team, project of samenwerkingsverband. Afhankelijk van de situatie zal een bepaalde combinatie van succesfactoren de beste basis zijn om in die situatie succes mogelijk te maken. Elke succesfactor werkt vanuit een bepaald principe en bestaat uit vijf succesmarkers, die de succesfactor bespreekbaar en beïnvloedbaar (micro-interventies) maken. Lees meer

Wat zijn succesmarkers?

Succesmarkers brengen de beleving van succesfactoren onder woorden. In de a2Results® Team app geeft iedereen een ‘waarderingscijfer’ voor vijfendertig succesmarkers die verdeeld zijn over zeven succesfactoren. Door de individuele en gezamenlijke beeldvorming over (een set van) succesmarkers te bespreken kun je samen een verbetering in gang zetten. Voor elke markers bestaat een set van tips of micro-interventies. Lees meer

0

Over de auteur:

Ik ben een professional die werkt vanuit verbinding met innovatieve kracht. Ik begeleid leer- ontwikkel- en groeiprocessen van professionals, teams en organisaties.
  Related Posts
 • No related posts found.

Voeg een Commentaar