Is ons team klaar voor zelfsturing?

Geplaatst door:

Wat is de minimale kwaliteit van samenwerking om te kunnen ontwikkelen naar een zelfsturend team? Dit was de centrale vraag van een aantal a2Results bijeenkomsten 2017. Lees hier het antwoord van een verkennend praktijkonderzoek.

Aanleiding

Profit: Commerciële organisaties in alle sectoren schrappen managementlagen en maken de beweging naar zelfsturende teams. Prikkels zijn kortere lijnen, besluitvorming dichter bij de werkvloer, sneller reageren op marktwerking en het ontstaan van specialistische rollen ingevuld door professionals. Niet al deze veranderingen verlopen succesvol waardoor de vraag ontstaat; wanneer zijn teams zover dat zij de stap kunnen zetten naar meer zelfsturing en hoe zorg je ervoor dat (nieuw samengestelde) teams effectief samenwerken?

Non-profit: Onder andere in de zorgsector en bij de gemeentelijke overheid zijn eveneens transities gaande naar decentrale teams. Multidisciplinaire teams bestaan uit professionals die, op hun vakgebied, goed in staat zijn om zelfstandig situaties in te schatten en beredeneerd keuzes te maken. In de transitie naar zelfsturing is het ene team echter meer succesvol dan het andere team. Ook hier staat de vraag centraal; wanneer zijn teams zover dat zij de stap kunnen zetten naar meer zelfsturing en wat is er voor nodig om tot meer zelfsturing te komen?

Gaat zelfsturing werken?

Hoe zet een groep professionals de stap naar een hecht team? Algemeen geldt, een team is een groep mensen die met elkaar een gezamenlijk doel nastreven. Tot op zekere hoogte is dat juist. De praktijk leert ons echter dat er qua effectiviteit grote verschillen zijn tussen teams, afhankelijk van de fase van volwassenheid waarin teams verkeren.

De oorzaak dat niet alle teams succesvol deze stap maken ligt bij de mate van betrokkenheid en de mate van doel-bereikend werken van teams, aangeduid met sociale cohesie en taakcohesie. Teams die hoog scoren op sociale cohesie en op taakcohesie doen het over het algemeen beter dan teams die hier laag op scoren.

Regelmatig vragen teams zich af ​of ​zij wel in staat zijn om een volgende de stap te maken naar zelfsturing. Het is onduidelijk of het ‘gaat werken’ in het team en of het ‘gaat werken’ tussen het team en de stakeholders. Zij zoeken een antwoord op de vraag of de teamcohesie voldoende is en ​hoe zij ​deze ​verder kunnen ontwikkelen.

Met de a2Results® Team app kunnen we deze ​kwaliteit van samenwerken in kaart brengen. Aan de hand van vijfendertig uitspraken, succesmarkers, krijgt het team een ​helder beeld ​van de cohesie binnen het team. Maar wanneer is een team zover dat zij succesvol de stap naar zelfsturing kunnen maken. Wij nodigen je graag uit om met ons deze vraag te beantwoorden.

Uitkomsten

Download artikel

Download het uitgebreide onderszoeksartikel in pdf:  Zijn teams klaar voor zelfsturing

In dit artikel vind je de resultaten van onderzoek en kennisdeling rond het thema zelfsturing in teams. De centrale vraag is: wat is de minimale kwaliteit van samenwerking om te kunnen ontwikkelen naar een zelfsturend team? De auteurs nemen je mee in het gezamenlijke zoekproces om de aandacht van begeleiders, leidinggevenden en vooral teams te richten op datgene wat ertoe doet in de transitie van hiërarchische sturing naar zelfsturing.

Meer informatie

a2Results® Team app

a2Results Ervaring, locatie en tijden.

2

Over de auteur:

Door het ontwikkelen van mensen in organisaties, ontwikkelen organisaties zich. Mijn passie is het scheppen van een klimaat van betrokkenheid en doelbereikend werken, het ontwikkelen van gespreksvaardigheden, mobiliseren van creativiteit en het creëren van paradigmashifts door simuleren en ervaringsleren.
  Related Posts

Comments

Voeg een Commentaar