Ruysdael doet jaarlijks onderzoek  naar de stand van zaken op het gebied van Portfoliomanagement in Nederland. Dit praktijkonderzoek, dat is gericht op het verhogen van de innovatiekracht van organisaties, belicht de harde en zachte succesfactoren van portfoliomanagement in Nederlandse organisaties’. Inmiddels hebben honderden respondenten uit meer dan tientallen organisaties aan het onderzoek bijgedragen.

Onderstaand vind je de onderzoeksresultaten.

Inspired by a2Results®, powered by Ruysdael