Zou je door een andere focus en een andere manier van denken de kans op succes kunnen verhogen? In het praktijkonderzoek ‘verschil maken als verbinder’ draaide het om de mindset van projectmanagers en de beleving van teams. Het achterliggende idee: succes maak je samen door te werken vanuit verbinding.

Aanleiding en achtergrond

De meeste projectmanagers zijn intrinsiek gemotiveerd, omdat het eindresultaat ertoe doet. Zij weten dat elk project mensenwerk is. In de kern richten projectmanagers zich op het organiseren van werk en het verbinden van mensen. Dit geeft samenhang in de gezamenlijke taak (taakcohesie) en in de onderlinge relaties (sociale cohesie).

Ook de teamleden van een project zijn in de basis gemotiveerd door eindresultaten. Velen zoeken goede onderlinge afstemming, plezierige samenwerking of de ruimte om je eigen werk te doen. Succesvolle teams zetten in een zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk inspanning bestendige resultaten neer.

In de praktijk lopen vele projecten uit in tijd of qua kosten. Menig projectmanager ervaart hoge werkdruk en heeft moeite om teamleden in beweging te houden. Die hebben vaak geen tijd of energie om afgesproken taken goed af te ronden. Voor een deel is dit alles toe te schrijven aan menselijke succesfactoren zoals samenwerking, leiderschap en lerend vermogen.

Projectmanagers van succesvolle teams lijken in het algemeen meer aandacht te hebben voor de onderstroom van een project en vinden de verbinding tussen mensen minstens net zo belangrijk als de structuur of methode. Projectmanagers zijn in de kern dus verbinders.

Dit is de aanleiding voor het praktijkonderzoek, waaraan meer dan 500 professionals in 60 organisaties meewerkten. Het Instituut voor Eclectische Psychologie en Ruysdael begonnen dit onderzoek in 2015 om een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame manier van werken. Dit vanuit de visie dat gedrag voor een groot deel ontstaat vanuit de manier hoe we ‘ingesteld staan’ en de werkelijkheid beleven.

De mindset van een verbinder gaat over onze focus en onze manier van denken, voelen en handelen. Met een optimale mindset geeft samenwerking je energie en ontstaat er een betere kwaliteit van uitkomsten.

Onderstaand vind je de onderzoeksresultaten.