Projectsucces anders benaderen

Geplaatst door:

Ik ben projectmanager bij Ericsson Telecommunicatie in Rijen op het gebied van software-ontwikkeling en integratie van telecom-applicaties voor operators wereldwijd.  Sinds drie jaar gebruik ik de succesfactoren uit de a2Results® formule voor het analyseren en verbeteren van mijn projecten.

Na recent bij Ruysdael een masterclass te hebben gevolgd heb ik zelf een workshop geïnitieerd met mensen uit mijn projecten. Het doel was tweeledig, namelijk kijken wat de projectleden als belangrijke succesfactoren beschouwen, en hoe ik de project leden en stakeholders beter kan faciliteren om het project tot een succesvol einde te brengen.

Wat zijn succesfactoren voor ons team?

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben tien mensen, ieder met een andere projectrol, in hun eigen woorden succesfactoren geformuleerd door middel van een “post-it” sessie. Na het groeperen heeft iedereen afzonderlijk met maximaal vijf stickers aangegeven met welke factoren we tevreden zijn, en met welke we minder tevreden zijn.  Aan het einde van de eerste bijeenkomst heb ik een overzicht laten zien van de resultaten van het onderzoek ‘verschil maken als verbinder’. Daarin staat een overzicht van a2Results® succesfactoren en succesmarkers.

Minder tevreden

 • Duidelijke scope
 • Verificatie van requirements en prerequisites
 • Samenwerking met klant
 • Communicatie
 • Realistisch tijdsplan
 • Flexibiliteit t.o.v. de klant

Erg tevreden

 • Teamwork
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Rapportages
 • Vertrouwen
 • Duidelijke processen
 • Team commitment

Vervolgens heb ik een relatie gelegd tussen de zelf geformuleerde factoren en de a2Results® succesfactoren en succesmarkers. Hierbij bleek dat het team de meeste aandacht wil voor drie van de zeven factoren.

Succes Factor (Punten)

De bijbehorende markers die voor verbetering in aanmerking kwamen waren met name:

Realistisch plan door duidelijke scope

Tijdens de tweede bijeenkomst heb ik terugkoppeling gegeven van de resultaten en besproken hoe de factoren van het team passen in het a2Results® model. Vervolgens hebben we op basis van de succesmarkers aandachtspunten gedefinieerd om de factoren die als minder tevreden waren aangemerkt te verbeteren.

Samengevat: Door beter te luisteren naar de klant, en kennis van vorige project te gebruiken, creëren we een collectieve context met een duidelijke scope, wat ons in staat stelt om een gezamenlijk gedragen en realistisch tijdsplan te maken.

Tevens hebben we het verbeterpunt “communicatie” specifiek gemaakt voor de context. Hierbij bleek met name de vergaderstructuur aandacht nodig te hebben. De tweede sessie heb ik afgesloten met een uitleg over hoe een ieders mind-set kan bijdragen aan de verschillende succes factoren, en daarmee aan de samenwerken en het succes van projecten.

Samen blijven verbeteren

Afgezien van het definiëren van een aantal aandachtspunten werd door het team vooral gewaardeerd dat er aandacht besteed werd aan verbetering. De workshops waren dan ook een goede manier om project succes eens op een andere manier te benaderen dan de meer reguliere retrospectives en lessons learned sessies. Tevens was het een goede methode om de mensen bekend te maken met de Succesfactoren. Hierdoor wordt het vaker inzetten van de a2Results® Team app meer vanzelfsprekend.

Het is nu aan mijzelf als projectmanager om de aandachtspunten op te volgen binnen mijn nieuwe projecten en te delen met de nieuwe projectleden en projectmanagers.

 

Andre van Dijk

Project Manager
Ericsson, Business Unit IT & Cloud Services

0

Over de auteur:

Project Manager at Ericsson Telecommunicatie b.v. for international IT/Telecom projects concerning the development of Software customizations and adaptations, and System Integration of Next Generation Intelligent Network Solutions.
  Related Posts

Voeg een Commentaar