Succesfactor: Co-creatie

Succesfactor: Co-creatie

Succesvolle teams en samenwerkingsverbanden werken wendbaar in een onderlinge flow. Ze creëren samenhang en anticiperen door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen. Het ontbreken van deze flow, zoals onnodig wachten, blijkt in veel omgevingen een grote blokkade te zijn.

Successtrategie: Krachtig en slim samenwerken. We inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Kennisbewust‘, ‘Vooraf afstemmen‘, ‘Flow van activiteiten‘, ‘Elkaar inspireren‘ en ‘Samen willen verbeteren‘.