Succesfactor: Interpersoonlijke communicatie

Succesfactor: Interpersoonlijke communicatie

Communicatie is net als de zuurstof in ons bloed. Je hebt het nodig voor topprestaties. Ondanks dat veel mensen denken elkaar goed te begrijpen ontstaat later meerwerk of frustratie doordat iedereen zijn eigen betekenis geeft aan belangrijke informatie.Door een goede onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid.

Successtrategie: Blijf fit en stem af. We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Openheid’, ‘Inleven’, Elkaar begrijpen’, ‘Praktisch vertalen’ en ‘Gedeelde betekenis’.