Succesfactor: Leren en kennisdeling

Succesfactor: Leren en kennisdeling

In de praktijk leren we onvoldoende samen, terwijl zicht op afhankelijkheden en inzicht in de diepere oorzaken van problemen de grootste succesfactor blijkt te zijn. Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen.

Successtrategie: Anticiperen door samen te leren. We delen kennis en ervaring met elkaar om direct in de praktijk toe te passen.

De a2Results® Team app maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Dagelijks verbeteren’, ‘Anticiperen door leren’, ‘Onderliggende oorzaken’, ‘Kennis hergebruik’ en ‘Samen leren’.