Succesvol resultaat is mensenwerk. Succesfactoren, ofwel basiscondities, maken duurzame resultaten mogelijk. Uit praktijkonderzoek, gestaafd door wetenschappelijk onderbouwde inzichten, blijkt dat in elke situatie een bepaalde mix van zeven succesfactoren een positieve invloed heeft op de samenwerking en het bereiken van duurzame effecten. Succesfactoren zijn in feite krachten in het speelveld van een team, project of samenwerkingsverband. Succesmarkers brengen de beleving van succesfactoren onder woorden. Een succesmarker is bijvoorbeeld ‘ik voel mij krachtig en bevoegd’. Als veel teamleden dit zo beleven, dan neemt de kans op succes toe. In de a2Results® Team app geeft iedereen een ‘waarderingscijfer’ voor vijfendertig succesmarkers die verdeeld zijn over zeven succesfactoren. Door de individuele en gezamenlijke beeldvorming over (een set van) succesmarkers te bespreken kun je samen een verbetering in gang zetten. Klik op de onderstaande markers en lees over handige ‘micro-interventies’ om te verbeteren. Je kunt het ook ervaren tijdens de eendaagse masterclass ‘Invloed op succesvol resultaat’.