Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Richt je tijdens overleggen op praktische resultaten en de rolverdeling in het team. Dit activeer je met de volgende vragen:

 • Praktijk: Hoe gaat dit praktisch werken?
 • Rolverdeling: wie en welke informatie of activiteiten hebben invloed op de inhoud van mijn werk?

Bespreek met anderen: Hoe kunnen we het werk beter afstemmen?

Samen verbeteren

 • Richt de focus op ‘praktisch vooruitdenken’;
 • Maak uitkomsten specifiek;
 • Stimuleer het ‘hulp vragen’

Andere interventies

Maak in bijeenkomsten overzichten van afhankelijkheden voor wat betreft mensen, informatie en taken. Werk met technieken voor:

 • Het bepalen van kritische paden;
 • Het visualiseren van afhankelijkheden.

Afhankelijkheden

Slechts 34% van de professionals heeft een goed beeld van de eigen taak en afhankelijkheden met andere mensen, andere activiteiten of specifieke informatie.

We kennen allemaal onze individuele taak en afhankelijkheden

Relatief weinig professionals hebben een goed beeld van de eigen taak en afhankelijkheden met andere mensen, andere activiteiten of specifieke informatie. Dit verschilt afhankelijk van de mate van teamvorming. In hechtere teams is het beeld beter, in losse samenwerkingsverbanden minder. In de meeste gevallen veroorzaakt door gebrekkige kennisdeling of oppervlakkige samenwerking. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Collectieve context

collectieve-contextEen collectieve context is het verhaal of de samenhang waarin we ons eigen werk plaatsen. Het is ons persoonlijk beeld en beleving voor wie we het doen en waarom we het doen. Hoe meer we deze context met elkaar afstemmen, hoe groter de kans dat onze keuzes en acties elkaar versterken. Dit kunnen we bespreken aan de hand van de volgende succesmarkers:

 • Gedeelde visie 
 • Samenhang deelresultate
 • Afhankelijkheden eigen taak
 • Eindresultaat motiveert
 • Grote plaatje naar taak