Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Richt de aandacht op de toekomst, het grotere doel en de waarde voor anderen. Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Doel: Wat willen we in de kern bereiken en voor wie?
 • Toekomst: Wat heeft dit met onze gezamenlijke toekomst te maken?
 • Waarde: wat is de waarde voor anderen?

Samen verbeteren

 • Richt de focus op het ‘business ecosysteem’;
 • Vertaal korte termijn actie naar het lange termijn effect;
 • Werk vanuit een professioneel kader: ‘afstemmen met de omgeving’.

Andere interventies

Vraag en bespreek waarom iedereen het eindresultaat belangrijk vindt.

Werk met technieken voor:

 • Het bepalen van impact, warde, effect, benefits of bijdrage
 • Het visualiseren van de rangorde of het portfolio van doelen

Eindresultaat motiveert

Impact motiveert

Wij zijn gemotiveerd om een bijdrage te leveren omdat het eindresultaat er toe doet

Deze succesmarker staat op nummer 1 als het gaat om positieve beleving. De meeste mensen worden gemotiveerd doordat het eindresultaat er toe doet. Het toont nog eens aan hoe belangrijk het is om eindresultaten en de waarde voor de omgeving goed te benoemen.  De grootste hulpbron voor deze succesmarker blijkt bij een andere succesfactor te liggen: authentiek handelen. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Collectieve context

collectieve-contextEen collectieve context is het verhaal of de samenhang waarin we ons eigen werk plaatsen. Het is ons persoonlijk beeld en beleving voor wie we het doen en waarom we het doen. Hoe meer we deze context met elkaar afstemmen, hoe groter de kans dat onze keuzes en acties elkaar versterken. Dit kunnen we bespreken aan de hand van de volgende succesmarkers:

 • Gedeelde visie 
 • Samenhang deelresultaten
 • Afhankelijkheden eigen taak
 • Eindresultaat motiveert
 • Grote plaatje naar taak