Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Als je elkaar wilt versterken is er eerst iets nodig bij jezelf ( en bij de ander):

 • een doel hebben
 • het belang een goede werkrelatie zien
 • gericht zijn op praktische toepassingen

De belangrijkste stimulans om elkaar te blijven versterken is voor de meest professionals: met elkaar aan de slag zijn en daar het praktische nut van ervaren.

Samen verbeteren

 • Vraag iedereen ‘wat inspireert jou in deze teamsetting?’
 • Richt de focus op ‘verband denken’;
 • Zoek de win-win-win (zelf ,ander, anderen);
 • Bespreek het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van de teamdoelen en zoek hoe dat past bij de persoonlijke inspiratie en ambitie van de teamleden.

Andere interventies

 • Maak een groepsprofiel van drijfveren en denkstijlen. Bijvoorbeeld met Mindsonar®
 • Bij vaste teams: bepaal ‘missie’, ‘visie’, ‘ambitie’ en ‘rol’ van het team.

Elkaar versterken

Wanneer je elkaar versterkt geeft dat energie en is er inhoudelijk meer mogelijk dan je vooraf denkt. Dat geldt in creatieve settings, bij probleemoplossing en bij het uitvoeren van multidisciplinaire taken.

Wij zorgen actief dat onze inspiraties en ambities elkaar versterken

Wanneer je elkaar versterkt geeft dat energie en is er inhoudelijk meer mogelijk dan je vooraf denkt. Dat geldt in creatieve settings, bij probleemoplossing en bij het uitvoeren van multidisciplinaire taken. Bijna de helft van teamleden vindt dat we elkaar onvoldoende versterken. Versterken is op elkaar voorbouwen, op zoek gaan naar overeenkomsten in persoonlijke doelen, belangen en inspiraties.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Gezamenlijk leiderschap

gezamenlijk leiderschapGezamenlijk leiderschap gaat over durven en doen. De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Wat daarbij erg belangrijk is, is dat we door voorbeeldgedrag en positieve interactie elkaar stimuleren om initiatief te nemen en in beweging te blijven naar het doel. De volgende succesmarkers spelen een rol:

 • Krachtig en bevoegd voelen
 • Initiatief nemen
 • Afgestemde focus
 • Interactie stimuleren
 • Elkaar versterken