Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Flexibiliteit is het vermogen om in een gegeven situatie op meerdere manieren te kunnen reageren. Je kunt je eigen flexibiliteit vergroten door:

 • een goede voorbereiding (scenario’s);
 • een goede balans (fysiek, emotioneel, mentaal);
 • focus (van klein naar groot);
 • denken in mogelijkheden en opties;
 • meerdere perspectieven te gebruiken.

Samen verbeteren

Is het team reactief of proactief flexibel? Reactief flexibele teams zijn onvoorziene omstandigheden snel de baas door samen ander gedrag te vertonen. Proactief flexibele teams filmen vooruit, denken in scenario’s en oefenen vooraf invloed uit zodat die onvoorziene omstandigheden niet optreden of de impact daarvan minimaal is. Vragen die daarbij passen:

 • Wat kan er ook gebeuren?
 • Wat is de invloed op de snelheid, kwaliteit of bestendigheid van het resultaat?
 • Hoe kunnen we hier mee omgaan?

Andere interventies

Risico-analyse

SWOT-analyse

Krachtenveld- analyse

Zie ook:

Flexibele groep

 Door flexibiliteit kan een groep samen beter reageren op onvoorziene omstandigheden.

Wij zijn als groep voldoende flexibel om te zorgen dat er gebeurt wat nodig is.

De meeste teamleden vinden dat het team flexibel genoeg is om te doen wat nodig is. Door deze flexibiliteit kan een team goed reageren op onvoorziene omstandigheden. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat deze flexibiliteit wel een prijs heeft. Individueel ervaren teamleden hoge werkdruk en hebben ze moeite met prioriteiten stellen. Als team is er relatief weinig anticiperend vermogen en ontbreekt in veel gevallen de teamfocus en de flow. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Aanpassingsvermogen

aanpassingsvermogenAls de wereld verandert, dan zullen we zelf ook moeten veranderen. Oude gewoontes en denkwijzen (tijdelijk) loslaten als het niet meer werkt. Het samen anders doen dan toen. Experimenteren met vallen en opstaan om beter te zijn dan vroeger. De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn. Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

 • Energie door wisselwerking
 • Voldoende hulpbronnen
 • Balans verwachting realiteit
 • Flexibele groep
 • Optimale sturing