Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

De beleving van flow ontstaat wanneer je zelf in balans bent, een goede focus hebt en goed afgestemd bent op je omgeving. In balans zijn betekent dat je fit bent, weet wat je wilt, duidelijke prioriteiten stelt en voldoende rust en ritme hebt in het uitvoeren van jouw taken. Mogelijke verkenningsvragen zijn:

 • Wat heb ik nodig om in de flow te werken?
 • Wat vind ik belangrijk en urgent?
 • Wat moet ik daarom vooraf afstemmen met anderen?

Samen verbeteren

 • Werk aan een duidelijk gezamenlijk beeld over op te leveren (deel) resultaten, de aanpak, de inhoudelijke samenhang, de onderlinge rolverdeling en afhankelijkheden.
 • Werk daarnaast aan de vaardigheid om het grotere plaatje te zien ( focus op grotere geheel) door in vergaderingen regelmatig ‘verband vragen’ te stellen, zoals: wie heeft er last van als jij te laat bent of een slechte kwaliteit levert?
 • Richt de aandacht van de groep op de logische volgorde van werkzaamheden.

Andere interventies

 • Maak taken niet te groot.
 • Zorg dat iedereen weet wat zijn of haar taak is.
 • Zorg vooral dat timing goed op elkaar aansluit.
 • Zie ook: vooraf afstemmen

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van een  product- of workflow diagram
 • Het visualiseren van afhankelijkheden

Flow

flow-van-activitieiten

We ervaren een natuurlijke flow van activiteiten

Veel teamleden hebben het gevoel onnodig op elkaar te wachten en niet in een natuurlijke flow te werken. Dit vermindert zowel de taakcohesie (samenhang van alle activiteiten) als de sociale cohesie (het gevoel samen ergens aan te werken). De oorzaak is in veel gevallen een gebrekkige collectieve context, gebrekkige communicatie of beperkt authentiek handelen.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Co-creatie

co-creatieCo-cratie is een manier van productief samenwerken gebaseerd op echte aanwezigheid, wendbaarheid en een optimale flow van ideeen, informatie en activiteiten. Co-creatie wordt in kaart gebracht met de volgende succesmarkers:

 • Kennisbewust
 • Vooraf afstemmen
 • Flow van activiteiten
 • Elkaar inspireren
 • Samen willen verbeteren