Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren

Het belangrijkste is om zelf proactief te zijn in de communicatie met anderen. Zorg actief dat je elkaar goed begrijpt. Bij de vertaalslag naar jouw individueel praktjk heb je zelf een actieve rol.

Geef voorbeelden over je eigen praktijk en vraag de ander hoe zijn of haar informatie daarin past.

Vertaal globale informatie van anderen naar een specifiek voorbeeld uit je eigen praktijk.

Benoem wat er precies niet concreet is voor jou en vraag daarop door.

Samen verbeteren

 • Neem tijd om elkaar echt te begrijpen en het verband aan te brengen tussen algemene begrippen uit de vergadering en specifieke details in het eigen werk.

Stel ‘verband-vragen’:

 • ‘Wat heeft x met y te maken?’
 • ‘Uit welke onderdelen bestaat x’
 • ‘Hoe vertaalt x zich naar jouw praktijk?’

Andere interventies

 • Maak informatie meer situationeel door te benoemen in welke setting/context  de informatie vooral van belang is.
 • Gebruik technieken voor herkaderen
 • Kijk naar het grotere verhaal voordat je brokken informatie uit de vergadering vertaalt naar een taak of actie.

Informatie praktisch vertalen

Wanneer je informatie praktisch kunt vertalen verbetert dit de afstemming en focus in een team.

Wij kunnen de informatie uit bijeenkomsten goed vertalen naar onze individuele praktijk

Een beperkt deel van van de teamleden kan informatie uit vergaderingen goed vertalen naar de eigen praktijk. Dat verklaart mogelijk waarom teamleden moeite hebben met vooraf afstemmen, de teamfocus en initiatief nemen. De informatie is vaak te globaal voor de specifieke context van het individuele teamlid.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Communicatie

communicerenCommunicatie is de bloedsomloop van een samenwerkingsverband. Goede circulatie van informatie en beleving zorgt voor een fit samenspel. Communicatie met hoge kwaliteit vergroot de kans dat we hetzelfde bedoelen en ‘nieuws’ praktisch kunnen plaatsen in het het werk. Er ontstaat dan eerder samenhang en wendbaarheid. Dit voorkomt meerwerk of frustratie. Elementen van goede interpersoonlijke communicatie zijn:

 • Openheid
 • Inleven
 • Elkaar begrijpen
 • Informatie praktisch vertalen
 • Gedeelde betekenis