Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Een leidende rol heeft niets met functies of rollen te maken.  Het betekent simpelweg dat jij als eerste actie neemt zodra dat nodig is (of liefst nog eerder).

Er zijn drie vaardigheden die helpen: (ontspannen) alert zijn, vooruit filmen en snel (overwogen) handelen.

Hiervoor heb je nodig: overzicht ( wie/wat/wanneer), inzicht (wat is de juiste actie) en uitzicht (over het gezamenlijke doel en mogelijke blokkades)

Samen verbeteren

Zorg dat je met elkaar een goed beeld hebt over de stappen op de korte termijn, de onderlinge afhankelijkheden in het team en de samenhang van op te leveren resultaten.

Bespreek wie goed met elkaar moet afstemmen in het geval van problemen of onzekerheden.

Maak zowel het ‘volgen’ als het ‘leiden’ natuurlijk gedrag.

Andere interventies

  • Benoem regelmatig het verband tussen de verschillende delen van het gewenste eindresultaat.

Werk met technieken voor:

  • Het opstellen van werkpakketten of opdrachten
  • Het visualiseren van deelresultaten

Initiatief nemen

Wat gebeurt er als teamleden onvoldoende zelf initiatief nemen op momenten dat het er toe doet?

Ieder van ons neemt een leidende rol als dat nodig is

Wat gebeurt er als teamleden onvoldoende zelf initiatief nemen op momenten dat het er toe doet? Vooral in dynamische omgevingen zijn er verrassingen die om actie vragen zodat risico’s verminderen en er geen vertraging ontstaat. Als niemand het voortouw neemt of als iedereen achterover leunt stokt de flow in het team en verdwijnt motivatie.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Gezamenlijk leiderschap

gezamenlijk leiderschapGezamenlijk leiderschap gaat over durven en doen. De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Wat daarbij erg belangrijk is, is dat we door voorbeeldgedrag en positieve interactie elkaar stimuleren om initiatief te nemen en in beweging te blijven naar het doel. De volgende succesmarkers spelen een rol:

  • Krachtig en bevoegd voelen
  • Initiatief nemen
  • Afgestemde focus
  • Interactie stimuleren
  • Elkaar versterken