Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Zorg dat je fit bent en goed in je vel zit, want met een goede innerlijke balans herken en erken je jouw eigen emoties eenvoudiger.

Wees zelf open en maak onbevangen (geen oordeel) contact met de ander.

Maak oogcontact en geef meer aandacht aan hoe de ander iets zegt.

Benoem welke emotie je voelt bij jezelf of bij de ander.

Samen verbeteren

 • Zorg dat iedereen fit aan een vergadering begint.
 • Richt de aandacht op: ‘Hoe kunnen wij als een geheel functioneren?’
 • Vertraag het tempo als je het gevoel hebt dat er in de onderstroom iets speelt wat teamleden niet benoemen.
 • Benoem de groepsemotie en check hoe iedereen dit ervaart
 • Erken individuele emoties, maar blijf er niet in hangen.

Andere interventies

 • Verplaats jezelf in een ander en vertel zijn of haar ‘verhaal’
 • Herkader emoties naar ‘bedoelingen’ of ‘verwachtingen’
 • Sta er eens bij stil hoe het voelt als anderen jouw emotie erkennen.

Inleven

Emoties en non-verbaal gedrag van zowel de zender als de ontvanger hebben grote invloed op de interpretatie van een boodschap.

We herkennen en erkennen de emoties van anderen

Emoties en non-verbaal gedrag van zowel de zender als de ontvanger hebben grote invloed op de interpretatie van een boodschap. Door spiegelneuronen nemen we in vergaderingen emoties van elkaar over zonder dat we het in de gaten hebben. Ons empatisch vermogen, het herkennen en benoemen van emoties, verbetert de kwaliteit van onze communicatie. Het erkennen van emoties verbetert de onderlinge relaties en sociale cohesie in de groep. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Communicatie

communicerenCommunicatie is de bloedsomloop van een samenwerkingsverband. Goede circulatie van informatie en beleving zorgt voor een fit samenspel. Communicatie met hoge kwaliteit vergroot de kans dat we hetzelfde bedoelen en ‘nieuws’ praktisch kunnen plaatsen in het het werk. Er ontstaat dan eerder samenhang en wendbaarheid. Dit voorkomt meerwerk of frustratie. Elementen van goede interpersoonlijke communicatie zijn:

 • Openheid
 • Inleven
 • Elkaar begrijpen
 • Informatie praktisch vertalen
 • Gedeelde betekenis