Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Wisselwerking ontstaat niet als je afgesloten bent of alleen met je eigen doelen en beelden bezig bent. Het begint met open staan en een verbinding kunnen maken met de perceptie en beleving van anderen. Je stimuleert wisselwerking bij je zelf als je oordelen kunt uitstellen, tijd en ruimte inruimt voor anderen en vanuit een wederzijds afhankelijke basishouding vertrekt. Vraag jezelf eens af:

 • Wat zou er ontstaan als ik deze activiteit samen oppak?
 • Wat is er meer mogelijk door interactie met anderen?
 • Wat geeft mij energie in samenwerking?

Samen verbeteren

 • Werk in duo’s aan opdrachten;
 • Betrek elkaar bij onderwerpen die complex zijn;
 • Maak een kaart van alle betrokkenen bij het teamresultaat. Waar is meer interactie nodig om resultaten te versnellen of te verbeteren?;
 • Zoek een fysieke context die dit alles mogelijk maakt (samen op een lokatie werken, interactiemomenten afspreken).

Andere interventies

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen stakeholder-analyse
 • Het bepalen van communicatie-lijnen

Interactie stimuleren

Succes ontstaat doordat je samen ergens de schouders onder zet. Bijna een derde van de professionals heeft het gevoel dat we nuttige wisselwerking stimuleren. Een kwart is er minder tevreden over.

Wij stimuleren nuttige wisselwerking tussen mensen

Succes ontstaat doordat je samen ergens de schouders onder zet. Bijna een derde van de professionals heeft het gevoel dat we nuttige wisselwerking stimuleren. Een kwart is er minder tevreden over. Bijeenkomsten zijn niet altijd even nuttig en sommige mensen werken nu eenmaal liever zelfstandig. Met name in dynamische, multidisicplinaire of complexe omgevingen  is die wisselwerking wel een voorwaarde voor synergie en wendbaarheid.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Gezamenlijk leiderschap

gezamenlijk leiderschapGezamenlijk leiderschap gaat over durven en doen. De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Wat daarbij erg belangrijk is, is dat we door voorbeeldgedrag en positieve interactie elkaar stimuleren om initiatief te nemen en in beweging te blijven naar het doel. De volgende succesmarkers spelen een rol:

 • Krachtig en bevoegd voelen
 • Initiatief nemen
 • Afgestemde focus
 • Interactie stimuleren
 • Elkaar versterken