Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Een graadmeter voor de kwaliteit van de interactie is het gevoel over:

 • de energie die de samenwerking geeft;
 • het effect van de samenwerking.

Het verbeteren van de interactie begint met een goede onderlinge communicatie. Door feedback, reflectie en een goede dialoog kun je op verschillende niveau’s de interactie verbeteren:

 

Samen verbeteren

Bespreek als team:

 • wat heeft ieder van ons nodig om optimaal te kunnen functioneren in dit team?
 • wat hebben wij als team nodig om het eindresultaat te kunnen neerzetten?

Je kunt hiervoor de a2Results® Team app opnieuw invullen voor elk van deze twee vragen.  Bespreek dan het teamprofiel en zoek verbeterpunten voor de bilaterale interactie en de interactie als team.

Andere interventies

 • Geef in de samenwerking niet alleen aandacht aan de resultaten, maar sta af en toe ook stil bij de verbinding die je voelt en de energie die het samenwerken oplevert.
 • Wees je bewust wat verbinding voor jou betekent. Niet iedereen zoekt hetzelfde in de samenwerking.
 • Wees eerlijk tegen jezelf en liefst ook tegenover de ander over de energiebalans in de samenwerking.
 • Investeer in het verbeteren van de samenwerking.
 • Zoek samen naar concrete resultaten en heb oog voor detail, maar houd tegelijkertijd het grotere plaatje of de rode draad in de gaten.
 • Blijf authentiek handelen en let op je persoonlijke fitheid, want uit een samenwerking krijg je wat je zelf geeft.

Interactie verbeteren

Goede onderlinge interactie verhoogt de kans op snellere, betere en bestendige resultaten

Wij trachten altijd de interactie met anderen te verbeteren

Een derde van de professionals heeft het gevoel dat iedereen de onderlinge interactie tracht te verbeteren. Een kwart vindt dat niet. Hoe beter de onderlinge interactie, hoe meer kans er is dat de kwaliteit en snelheid van resultaten toeneemt. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Authentiek handelen

authentiek-handelenAuthentiek handelen gaat over de verbinding tussen jouw persoonlijke waarden en de collectieve waarden van een project of organisatie. Opkomen voor jezelf en voor elkaar, want inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding legt tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.  Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

 • Mijn bijdrage
 • Kiezen vanuit het geheel
 • Balans waarden
 • Prioriteiten stellen
 • Interactie verbeteren