Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Wanneer je het gevoel hebt dat je ergens invloed op kunt uitoefenen is het makkelijker om een stap te nemen en er energie in te steken. Bevoegd voelen heeft meer te maken met de onderlinge relaties. Is het ok als je een bepaalde actie neemt. Verken dit met de volgende vragen:

  • Waar voel ik mij verantwoordelijk voor?
  • Wat heb ik zelf nodig om invloed te kunnen uitoefenen?
  • Wie kan mij verder helpen?

Samen verbeteren

Maak met elkaar duidelijke afspraken over rollen, taken en bevoegdheden. Waar werkt ieder autonoom en waarover is afstemming belangrijk?

Spreek ook af waar het team samen verantwoordelijk voor is.

Wees open naar elkaar als je iets niet durft of als denkt dat iets niet mag.

Andere interventies

Maak het onbespreekbare bespreekbaar en onderhandelbaar.

Benoem duidelijk de formele en informele rol van eenieder.

Krachtig en bevoegd voelen

Een derde van de professionals voelt zich krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is in het kader van het doel. Een even groot deel voelt dat niet zo.

Wij voelen ons krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is in het kader van het collectieve doel

Een derde van de professionals voelt zich krachtig en bevoegd om te doen wat nodig is in het kader van het doel. Een even groot deel voelt dat niet zo. Dit gevoel is wel een randvoorwaarde voor het nemen van initiatief en voor het ontstaan van een natuurlijke flow in het team.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Gezamenlijk leiderschap

gezamenlijk leiderschapGezamenlijk leiderschap gaat over durven en doen. De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Wat daarbij erg belangrijk is, is dat we door voorbeeldgedrag en positieve interactie elkaar stimuleren om initiatief te nemen en in beweging te blijven naar het doel. De volgende succesmarkers spelen een rol:

  • Krachtig en bevoegd voelen
  • Initiatief nemen
  • Afgestemde focus
  • Interactie stimuleren
  • Elkaar versterken