MOTIVEREND DOEL

Hoe kan ik verbeteren?

Richt de aandacht op de toekomst, het grotere doel en de waarde voor anderen. Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Doel: Wat willen we in de kern bereiken en voor wie?
 • Toekomst: Wat heeft dit met onze gezamenlijke toekomst te maken?
 • Waarde: wat is de waarde voor anderen?

Hoe kunnen we samen verbeteren?

Het streven voor deze succes marker is : ‘Wij zijn gemotiveerd bij te dragen omdat het doel er toe doet’.

 • Richt de focus op het ‘business ecosysteem’, of wel voor wie of wat doen we dit?;
 • Vraag en bespreek waarom teamleden het eindresultaat belangrijk vinden;
 • Bepaal welke waarde het teamresultaat voor anderen heeft;
 • Vertaal korte termijn actie naar het lange termijn effect: waar draagt ‘dit’ aan bij?;
 • Maak het vanzelfsprekend om zo goed mogelijk af te stemmen met de omgeving;
 • Werk met technieken voor het bepalen van impact, waarde, effect, benefits of bijdrage;
 • Mogelijk zijn er conflicterende doelen vanuit de omgeving of bij andere teams. Visualiseer het portfolio van doelen.

Motiverend doel

Impact motiveert

Wij zijn gemotiveerd om bij te dragen omdat het doel er toe doet

Deze succesmarker staat op nummer 1 als het gaat om positieve beleving. De meeste mensen worden gemotiveerd doordat het eindresultaat of doel er toe doet. Het toont nog eens aan hoe belangrijk het is om uitkomsten en de waarde voor de omgeving goed te benoemen.  De grootste hulpbron voor deze succesmarker blijkt bij een andere succesfactor te liggen: authentiek handelen. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Collectieve context

collectieve-contextEen collectieve context is het verhaal of de samenhang waarin we ons eigen werk plaatsen. Het is ons persoonlijk beeld en beleving voor wie we het doen en waarom we het doen. Hoe meer we deze context met elkaar afstemmen, hoe groter de kans dat onze keuzes en acties elkaar versterken. Dit kunnen we bespreken aan de hand van de volgende succesmarkers:

 • Gedeelde visie 
 • Samenhang deelresultaten
 • Afhankelijkheden eigen taak
 • Eindresultaat motiveert
 • Grote plaatje naar taak