Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

De onderliggende oorzaken van ons eigen gedrag vinden we door op zoek te gaan naar onze interne ‘logica’. Welke overtuigingen, opvattingen en vooronderstellingen sturen ons gedrag en veroorzaken ‘problemen’.

Een bekende techniek is de SCORE aanpak van Robert Dilts die uitgaat van vijf vragen:

 1. Wat zijn de symptomen/feiten van het probleem?;
 2. Wat is de oorzaak ( mijn logica) dat het probleem in stand houdt?;
 3. Wat is de uitkomst die ik nastreef?;
 4. Welke hulpbronnen (andere logica) heb ik nodig?;
 5. Wat is het effect als het probleem weg is.

Samen verbeteren

 1. Registreer gedurende vier weken alle issues. De definitie van een issue is: een waargenomen of herkend verschil tussen verwachting en realiteit.
 2. Analyseer of het gaat om een expliciete (benoemde en besproken) of een impliciete (vage of niet gedeelde) verwachting.
 3. Categoriseer wekelijks alle issues naar onderwerp, oorzaak of doelgroep.
 4. Ga na verloop van tijd, als er voldoende issues zijn geregistreerd, na wat de structurele of herhalende oorzaak is waardoor deze issues optreden.
 5. Stel de vraag: ‘Wat (kennis, ervaring, aanpak) hebben we samen nodig om minder issues te krijgen of om beter te kunnen anticiperen?’

Andere interventies

Stel de 5W-vragen bij het optreden of voorzien van problemen.

W: Waarom hebben we dit probleem?

 

Onderliggende oorzaken

Veel teamleden hebben het gevoel dat het team de ijsberg van onderliggende oorzaken van problemen niet begrijpt. Daardoor pakt het team deze oorzaken aan en herhalen problemen zich.

Wij begrijpen de onderliggende oorzaken van problemen

Veel teamleden hebben het gevoel dat het team de onderliggende oorzaken van problemen niet begrijpt. Daardoor pakt het team deze oorzaken niet aan en herhalen problemen zich. Dat heeft weer een negatief effect op de werkbelasting van het team en de individuele prioriteitsstelling van de teamleden. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Leren en kennisdeling

leren_en_kennisdelingVeranderingen volgen elkaar steeds sneller op en vragen ons om meer te anticiperen. Niet alleen een toekomstbeeld, maar ook overzicht (onderlinge afhankelijkheden) en inzicht (oorzaken van problemen) is nodig om goed te kunnen anticiperen. Als we onvoldoende leren en te weinig kennis delen met elkaar verliezen we onze flexibiliteit als persoon en als groep. Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

 • Dagelijks verbeteren
 • Anticiperen door leren
 • Onderliggende oorzaken
 • Kennis hergebruiken
 • Samen leren