Wat zijn mogelijke micro-interventies?

Hoe kan ik verbeteren?

Vragen bij de afsluiting van een taak, gesprek of overleg;

 1. Wat ging goed?
 2. Wat kan slimmer?
 3. Wat ga ik nu anders aanpakken?

Vertaal dat gelijk naar kleine aanpassingen in de manier hoe je werkt.

Registreer gedurende twee weken de antwoorden en evalueer dan wat de rode draad is. Zoek een structurele patronen van denken en handelen die je kunt verbeteren.

Samen verbeteren

Evalueer regelmatig door de drie vragen (goed, slimmer, anders):

 • doorlooptijden (uitloop)
 • flow (op elkaar wachten)
 • kwaliteit (rework)

Zet samen kleine verbeteringen in gang.

Andere interventies

 • Evalueer met klanten en/of opdrachtgevers;
 • Vraag je af hoe het komt dat iets toch gelukt is;
 • Maak evalueren een standaard agendapunt van vergaderingen.

Regelmatig verbeteren

Regelmatig verbeteren is een blinde vlek in veel teams. Bijna de helft vindt dat andere teamleden te weinig het dagelijkse werk evalueren en verbeteren.

Wij evalueren en verbeteren dagelijks ons werk

Regelmatig verbeteren is een blinde vlek in veel teams. Bijna de helft vindt dat andere teamleden te weinig het dagelijkse werk evalueren en verbeteren. De meesten vinden dat zij zelf (onbewust) wel evalueren en verbeteren. Regelmatig verbeteren is van belang omdat onze omgeving steeds sneller verandert en hogere eisen oplegt aan de wendbaarheid van teams. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)

Leren en kennisdeling

leren_en_kennisdelingVeranderingen volgen elkaar steeds sneller op en vragen ons om meer te anticiperen. Niet alleen een toekomstbeeld, maar ook overzicht (onderlinge afhankelijkheden) en inzicht (oorzaken van problemen) is nodig om goed te kunnen anticiperen. Als we onvoldoende leren en te weinig kennis delen met elkaar verliezen we onze flexibiliteit als persoon en als groep. Daarom is het belangrijk aandacht te geven aan:

 • Regelmatig verbeteren
 • Anticiperen door leren
 • Onderliggende oorzaken
 • Kennis hergebruiken
 • Samen leren